Мій рідний край — моя історія жива с. Домаха Лозівського району Харківської області

Науково-дослідна робота присвячена дослідженню історії села Домаха Лозівського району Харківської області.

Опрацьовано історичні довідки по селах Лозівського району, деякі першоджерела Лозівського державного краєзнавчого музею, історію міст і сіл Харківської області.

На місцевому матеріалі, зі спогадів старожилів села в роботі зібрано інформацію, в якій простежується життєвий досвід поколінь. Історичний і культурний розвиток рідного краю.

У першому розділі зібрано матеріал про походження назви села, про невід’ємну частину його історії — етапи розвитку колгоспного господарства.

Зібрано і укладено цікаві матеріали про славетного земляка народного артиста • країни Олексія Тарасенко. Записано його спогади.

У другому розділі підібрано кращі зразки духовних скарбів рідного краю: давні пісні, приказки і прислів’я.

На підставі проведеної роботи сформульовано обґрунтовані висновки.

Робота має цінність у тому, що напрацьовані матеріали рекомендовано використовувати для вивчення історії рідного краю з курсу «Харківщинознавство», для проведення тематичних виховних годин в місцевій школі, дія організації дозвілля в селі, для ознайомлення з фольклором рідного краю під час вивчення усної народної творчості.