Місцеве самоврядування — школа демократії

1. Моя робота на тему : «Місцеве самоврядування-школа демократії». Обрана тема є актуальною тому, що в нескінченних дискусіях щодо темпів економічного зростання, динаміки макроекономічних показників, боротьби різних політичних груп та пошуку політичних компромісів з поля зору досить часто випадає визначена Конституцією перша ланка суспільного організму — територіальна громада. Між тим саме за територіальною громадою закріплено право самостійно вирішувати питання місцевого значення шляхом місцевого самоврядування. Місцева територіальна громада є основою демократичного ладу суспільства.

2.Після прийняття Конституції України здійснено ряд заходів, спрямованих на формування організаційно-правових, матеріальних і фінансових основ системи територіальної організації влади.

З.Однак здійснені заходи не забезпечили належної ефективної системи управління місцевими та регіональними справами і , як наслідок, кардинального покращення умов життя громадян України.

4.Метою даної роботи є спроба дослідити історичні засади та світові моделі місцевого самоврядування, дослідити основні демократичні інститути місцевого самоврядування в нашій державі.

5.Завдання роботи : не претендуючи на вичерпану повноту дослідження, робиться спроба автора звернути увагу на сучасний стан місцевого самоврядування, на невирішені проблеми організаційно-правового характеру, пов’язані з функціонуванням, окремих елементів його системи, розподілом компетенції як усередині самої системи, так і між виконавчою владою та місцевим самоврядуванням, проблеми слабкої фінансової бази територіальних громад, відсутності дієвих повноважень в органів місцевого самоврядування, щодо вирішення питань місцевого значення, дублювання повноважень органів виконавчої влади, відсутність матеріально-фінансової основи для реалізації наданих повноважень.

6. Наукова новизна даної робота в тому, що робиться спроба проаналізувати як втілюються основні демократичні принципи в житті нашого суспільства, наскільки демократичним воно є і чи стало місцеве самоврядування основою демократичного ладу в Україні. . Якщо ж ні , то чи дійсно потрібно зміни, про які сьогодні так багато говорять політики, урядовці, юристи, пересічні громадяни.

7. Враховуючи знання здобуті під час вивчення даної теми, робиться спроба автора висловити свою точку зору, відносно реалізації основних демократичних принципів через органи місцевого самоврядування, висвітлюється ряд проблем , що заважають подальшому розвитку місцевого самоврядування в Україні, а також своє бажання вирішення цих шляхів.

8. Матеріали дослідження можуть бути використані на уроках правознавства під час вивчення геми « Місцеве самоврядування» на уроках історії України, на уроках філософії, на заняттях факультативу «Ми — громадяни України», під час вивчення теми «Органи місцевої влади» , під час проведення дискусій, диспутів «круглих столів» по питаннях «Демократія України», «Реформа адміністративно-територіального устрою за і проти» і т. д.

9. Працюючи над даною проблемою, я прийшла до висновку, що сучасна ситуація в Україні є мотивованим доказом того, що процес народження та становлення справжньої демократії е важким і довготривалим і не може відбуватися за короткий час.