Місто Барвінкове – туристично — краєзнавчий об’єкт Слобідської України

Дана робота є першою спробою створити та описати туристично — краєзнавчі маршрути по місту Барвінкове.

Мета роботи: підготовка історико-краєзнавчої інформації для базового пакету туристичного маршруту по місту Барвінкове.

В процесі роботи вирішені основні питання:

Обґрунтовано можливість виходу міста Барвінкового з економічної кризи через розвиток туристичного бізнесу, а саме: особливості географічного розташування Харківщини дають їй можливість стати частиною великого курорту.

Доведено, що місто Барвінкове — цікавий історико-географічний об’єкт. Інтересне його козацький генезис, «дух» малярства в місті й регіоні. Трагічні події Великої Вітчизняної війни пов’язані з нашим краєм:  Харківська наступальна операція та інші. З річкою Сухий Торець та Барвінковим пов’язані версії істориків про похід  Ігоря 1185 року, які обумовлені археологічними знахідками в долині Сіверського донця, Сухого Торця, існує відповідність між рельєфом сучасної місцевості та її «»горським описом в літописі.Зібрано багатий матеріал історії рідного краю, але поле пізнання безмеж Створено туристично-краєзнавчий маршрут по місту, який складається двох частин: Південна — промислова і Північна – культурно-адміністрація. Заслуговують на увагу такі об’єкти: Свято-Успенський храм, архітектурні та культурні пам’ятники XIX — XX століття, промислові об’єкти німців-меннонітів, Чумацькаго шляху, Меморіал Слави «Скорботна Мати», картинна галерея, державний історично — краєзнавчий музей.

Наукова новизна роботи полягає в тому, що вперше місто Барвінкове представлено як туристичний об’єкт Слобідської України, розроблено туристичні маршрути по місті. Робота може бути використана для вивчення під час гурткової роботи, позакласної роботи, як базовий пакет для туристичних фірм, для економічних структур, як основа для розвитку проекту «Місто Барвінкове — туристично — краєзнавчий об’єкт Слобідської України».