Меценатство на Харківщині: минуле та сьогодні

Історія меценатства в Україні мас досить глибинне коріння часів Київської Русі, воно не раз переживало часи злету і підйому. Але не заперечним є  факт, що існування благодійництва свідчить про високі моральні громадян.

Місто Харків протягом XVIII—XIX ст. розвивався н торговельний, ремісничий, а, згодом, промисловий центр. Завжди підтримувалася освіта, надавалася значна допомога найбіднішим. Діяльність меценатів у нашому місті носила не епізодичний характер постійно діючу форму громадської діяльності, набула організованих форм через створення відповідних товариств та фондів. Те, що Харків перетворився на центр національного відродження України, була значна заслуга наших меценатів.

Мета роботи — дослідити історію розвитку та основ діяльності меценатів Харківщини в минулому, проаналізувати процес відродження меценатства наприкінці XX — па початку XXI ст., визначити шляхи заохочення та підтримки їхньої діяльності.

Особливістю теми, що досліджуються є те, що питання доброчинної діяльності у дореволюційний час досліджувались такими видатними авторам:  як Міллер, М. Слабощпицький та інші. Проте матеріли, які висвітлюють процес відродження  меценатства представлені переважно публікаціями в періодичної літератури з Інтернету.

Робота складається з двох розділів. Перший розділ присвячено історії доброчинної діяльності в українських землях у XVI—XIX ст., з’ясовується та яку відіграло меценатство у збереженні та розвитку націонал умов відсутності власної державності.

Другий розділ висвітлює процес становлення і розвитку Харкові у XVIII — на початку XX ст., а також процес в діяльності у нашому місті та проблеми поширення цього важливого у умовах розбудови громадянського суспільства явища.

Робота містить ряд документів про діяльність харківських меценатів які вперше потрапили у науковий обіг, а також значний обсяг ілюстративного матеріалу.