Металургійне виробництво населення салтівської культури на території Харківської області

Робота складається із вступу, двох частин і висновку.

Метою роботи є встановлення рівня розвитку металообробки та виробництва заліза населенням лісостепового варіанту СМК.

Хронологічні рамки: 8-10 ст. н.е.

Задачі роботи:          

  • встановити сировинну базу чорної металургії лісостепового варіанту СМК.
  • на основі вивчення залишків горнів на пам’ятках СМК, з’ясувати спосіб виробництва і обробки заліза.
  • класифікувати горни лісостепового варіанту СМК, при цьому встановити особливості їх побудови.
  • розглянути технологію виробництв залізних споруд праці.
  • класифікувати набір інструментів коваля лісостепового варіанту СМК

Висновки: на основі приведених в даній доповіді фактів, ми можемо говорити про високий рівень розвитку Металообробки у населення лісостепового варіанту СМК

Цей висновок підтверджує доволі обширна сировинна база чорної металургу населення лісостепу у 8-10 ст. н. е; велика кількість і різноманіття металургійних печей (горнів); різноманіття залізничних виробів і інструментів для його виплавки.

Окрім видобутку та вироблення заліза, потрібно вказати на той факт, що ковалі салтівської культури творили вироби із заліза, не лише знаряддя праці, але й зброю, прикраси та предмети побуту.