Металічні кубки з курганів степової Скіфії

Кожен повинен знати історію свого народу, своєї держави. Скіфи були нашими пращурами, бо жили на нашій землі, тому важливо знати і про них.

Скіфи мають багату керамічну історію. Вони виготовляли різні посудини, як глиняні так і металеві Серед таких посудин археологами було знайдено багато кубків та чаш. Багато з них мають зображення на своїй поверхні, а тому вони с гарним джерелом під час вирішення питання про походження скіфів та їх соціальної структури.

Метою роботи с написання узагальнюючої характеристики цієї категорії скіфської торевтики.

Основну увагу в роботі зосереджено на вирішенні наступних завдань:

1 Зібрати базу джерел по даній проблемі.

2.Зіставити типологію кубків;

Спробувати дати семантичну інтерпретацію зображень на кубках;

За багато років було знайдено не один десяток кубків, чаш. Всі вони дуже важливі речі для вивчення етнокультури скіфів, їх побуту, релігії.

При майже однаковій для всіх сферичній формі тулуба посудини відрізняються розмірами, за висотою шийки, за формою вінчика.

Існують декілька видів інтерпретації зображень на кубках: релігійний, міфологічний побутовий (соціальний) Велика частина посудин належить до культових посудин використовуються для зображення певних героїв з міфів про скіфів.

Датувати ці посудини можна приблизно. С два варіанта датування: з кінця V ст.. до III століття до нашої ери, або з середини IV століття до нашої ери до III століття.

м