Мереф’янські пекарні: історія і сучасність

Метою роботи є спроба, на прикладі історії створення й розвитку Мереф’янського хлібокомбінату та роботи приватних виробників, коротко розповісти про процес розвитку хлібопекарської справи в місті Мерефа.

Актуальність теми полягає в тому, то дат можливість на прикладі решітку хлібопекарської справи познайомишся з головними сторінками історії розвитку міста Мерефа, його економіки, соціальної сфери та побуту населення з найдавніших часів до сьогодення.

Структура роботи. Робота складається ч шести розділів Перший охоплює період від середини XVII до другої половини XIX століття , коли в місті існувала тільки домашня випічка хліба. Другий розділ — це розгляд історії перших пекарень Мерефи. Третій розділ с оглядом формування промислового виробництва хліба в нашому місті В четвертому розділі розповідається про історію створення Мерсф’янського хлібокомбінату. П’ятий розділ присвячений подіям другої половини XX століття. Шостий розділ розповідає про сучасний стан галузі в нашому місті та роботу шкільного гуртка «Вироблення оберегів» із солоного тіста.

Використана література. Під час написання роботи використовувалися матеріали державного архіву Харківської області, присвячені Харківському району та місту Мсрефа, із серії збірників архівних документів «Краю мій. Слобожанщина»; матеріали Мереф’янського міського краєзнавчого музею; доповіді та повідомлення наукової краєзнавчої конференції «Історія міста Мерефа», присвяченій 400-дітпо заснування нашого міста; роботи з історії нашого краю.