Ментальність українською народу в українських думах та піснях

Тема моєї роботи Ментальність українською народу в українських думах та піснях Метою дослідження с історико-культурна реконструкція основних морально — ментальних засад українських дум та історичних пісень, доведення факту існування їхнього зв’язку із процесом становлення ментальних ознак українства.

Ментальність (менталітет) — стійкі структури глибинного рівня колективної та індивідуальної свідомості та підсвідомості, що визначають устремління, нахили орієнтації людей, у яких виявляється національний характер, загальновизнані цінності, суспільна психологія. Ментальність с глибинним джерелом мислення, ідеології та вірності почуттів та емоцій. Менталітет формують географічне середовище, політичні інститути й соціальні структури суспільства, культура, традиції. В наукову лексику термін «менталітет» був введений У 30-х рр. XX ст.. засновниками французької історичної школи «Анналов» М Блоком и Л. Февром. які. судячи з усього позичили його у відомого етнолога Л. Лсві-Брюля (1910, 1922)

Ментальність українського народу маг такі основні риси волелюбність індивідуалізм, прагнення соціальної рівності, демократизм, духовний аристократизм, оптимізм, філософічність душі, глибока релігійність, патріотизм, миролюбність, щирість, працелюбність Однак позитивні риси українського національного характеру суттєво деформуються під час реалізації нашим етносом своєї всесвітньо-історичної місії, як буфера між двома типами європейських цивілізацій – західна — європейської та східної мусульманської. На нашому ментальному рівні це зумовило постійну гіперболізацію давнішніх чинників, постійне прагнення покласти на них провини за свої численні біди Також тривала відсутність в українського народу власної держави відбилася в національній Підсвідомості, як стан людини, що є фактичним хазяїном землі, але через дію зовнішніх ворожих сил, не може бути її вільним господарем («прийдуть кляті бусурмани (ляхи) і все попалять). Саме з цього коріння проростають примирення з негативними явищами.

Фольклор — це мудрість народу, це народна поетична творчість. Специфічними ознаками фольклору с спосіб збереження (фіксації) в пам’яті поколінь, усна форма творення й побутування, традиційність, варіантність, колективність Одними з найпоширеніших жанрів українського фольклору були історичні пісні та думи. Дослідивши деякі з них, я довела факт віддзеркалення в них багатьох рис сучасної національної ментальності українства. Зокрема, це народні думи «Маруся Богуславка», «Хмельницький та Барабані», історичні пісні Федір бездольний», «Не жур мене, стара непе» та інші.

У третій розділ моєї роботи я вклала мене як людини XXI століття бачення українського менталітету. Дослідивши його схожість із аспектами проблематики українського пісенно-думного фольклору, я довела факт актуальності моральних уроків пісень і дум для терен України і на наш час. Дія кожного із нас це  невичерпний кладязь життєвої мудрості, знань, натхнення. Адже український менталітет знаходить дзеркальне відображення в народних думах та піснях.