Ментальність українського народу в українських думах та піснях

Метою дослідження є історико-культурна реконструкція основних морально-ментальних засад українських дум та історичних пісень, доведення факту існування їхнього зв’язку із процесом становлення ментальних ознак українства.

Ментальність (менталітет) — стійкі структури глибинного рівня колективної та індивідуальної свідомості та підсвідомості, що визначають устремління, нахили орієнтації людей, у яких виявляється національний характер, загально визначені цінності, суспільна психологія Ментальність є глибинним джерелом мислення, ідеології та віри, почуттів та емоцій. Менталітет формують географічне середовище, політичні інститути й соціальні структури суспільства, культура, традиції.

Ментальність українського народу мас такі основні риси: волелюбність, індивідуалізм, прагнення соціальної рівності, демократизм, духовний аристократизм, оптимізм, філософічність душі, глибока релігійність, патріотизм, миролюбність, щирість, працелюбність Однак позитивні риси українського національного характеру суттєво деформуються під час реалізації нашим етносом своєї всесвітньо-історичної місії, як буфера між двома типами європейських цивілізацій – західноєвропейської та східно-мусульманської. На нашому ментальному рівні це зумовило постійну гіперболізацію зовнішніх чинників, постійне прагнення покласти на них провини за свої численні біди. Також тривала відсутність в українського народу власної держави відбилася в національній підсвідомості, як стан людини, що є фактичним хазяїном землі, але через дію зовнішніх ворожих сил, не може бути її вільним господарем («прийдуть кляті бусурмани (ляхи) і все попалять»). Саме з цього коріння проростають примирення з негативними явищами, терплячість, зайва сором’язливість, прагнення уникнути особистої відповідальності за стан громадянських справ

Фольклор — це мудрість народу, це народна поетична творчість. Специфічними ознаками фольклору є спосіб збереження (фіксації) в пам’яті поколінь, усна форма творення й побутування традиційність, варіантність, неспеціалізованість. колективність. Одними з найпоширеніших жанрів українського фольклору були історичні пісні та думи. Дослідивши деякі з них, я довела факт віддзеркалення в них багатьох рис сучасної національної ментальності українства. Зокрема, це народні думи «Маруся Богуславка», «Хмельницький та Барабані», історичні пісні «Федір безродннй, бездольний», «Не жур мене, стара нене» та інші.

У третій розділ моєї роботи я вклала моє як людини XXI століття бачення українського менталітету Дослідивши його схожість із аспектами проблематики українського пісенно-думного фольклору, я довела факт актуальності моральних уроків пісень і дум для терен України і на чаш час. Для кожного із нас це € невичерпний кладязь життєвої мудрості, знань, натхнення. Адже український менталітет знаходить дзеркальне відображення в народних думах та піснях.