Менталітет українського народу

Актуальність роботи: національна ідея українського державотворення сприймається неоднозначно, стабільність в Україні залежить від характеру і спрямованості етнополітичних процесів; знання менталітету — основа прогнозу щодо майбутнього нації. Про актуальність обраної теми найкраще сказала совість нашої нації Ліна Костенко « Українці — це нація, яку віками витісняли з життя шляхом фізичного знищення, духовної експропріації, генетичних мутацій, цілеспрямованого переміщування народів на її території, внаслідок чого відбулися амнезія історичної пам’яті та якісні втрати самого національного генотипу. Образ української нації спотворювали віками. їй приписувалась маю не генетична тупість, не відмовлялося в мужності, але інкримінувався то націоналізм, то антисемітизм. Велике диво, що ця нація на сьогодні ще є, вона давно могла б знемовитися й загинути.» До цих слів треба додати, що реалії сьогодення залежать від спрямованості етнополітичних процесів ( постійний поділ українців на захід та схід, наявність проблеми кримських татар)

В цілому, знання власного менталітету є своєрідною відповіддю на це питання: «Що чекати нації від себе та світові від нації?».

Мета роботи визначення особливостей традиційного менталітету українського народу і генезис світоглядних орієнтацій учнівської молоді в Україні.

Завдання роботи: виявити чинники формування українського менталітету та його складники і архетипи.

Об’єкт дослідження: філософські вчення Г.С. Сковороди, П.Юркевнча; О Потебні.

Предмет дослідження ментальні особливості українського народу.

Для дослідження даної теми існує певне коло джерел і наукової літератури.

Г.С.Сковорода визначив домінантні лінії українського менталітету, їх три:

  • кордоцентризм ( превалювання почуттів над розумом). Він говорить: « Думка або серце, є дух»
  • антеїзм ( любов до природи). Він наголошує на «сродності» світу і людини.
  • екзостенційна множинність ( орієнтація на неповторність окремінності людського існування).

Панфій Юркевич наслідує Сковороду, стверджує, що розум виявляє загальне в діяльності людей; серце ж основа неповторності та унікальності людської особистості.

Олександр Потебня стверджує, що свій ліризм, щирість, сердечність українці висловлюють через мову « Мова — є не тільки одна з стихій народності, але й найбільш досконала її подоба».

Великий внесок в дослідження менталітету українського народу зробили інші діячі культури і науки Серед них: М І Костомаров, Т.Г Шевченко; Грушевський; Багатій.

Методологічна основа роботи порівняльний і описовий метоли: системний аналіз, методика виявлення сформованою духовних цінностей (за Е О. ІІомиткіним).

В науковій літературі не існує єдиної точки зору щодо сутності менталітету. Тому ми в дослідженні дотримуємося визначення яке подається в філософському словнику (поняття «менталітет» та «ментальність» ).

Дослідники визначають ряд особливостей менталітету.

Чинники формування менталітету: геополітичні; історичні; соціопсихічні; соціокультурні.

Етнічні компоненти ( Трипільська, Понтійстька пракультури, Готські та Києво-Руські впливи). Таким чином, ми визначили вісім народів, які проживали на території майбутньої України. Цікаво, що від них народів українці не сприйняли?

А це ось що войовничість, упертість, незалежність, грубуватість, але до сусідів українці відносились толерантно, але дуже не охоче вступали в шлюб з представниками інших етносів Вони виявили абсолютну нехіть і ненависть до руйнівників та грабіжників.

Складники українського характеру: так як менталітет будь — якого народу визначається. На базовій особистості, тому прошу звернути увагу на формування особистості рис характеру українців, в ньому поєднано декілька типів нордійський, понгійський, дииарський, остійський.

Базові особистості традиційного менталітету характеризуються через архетип. Визначальний архетип української ментальності, це архетип серця, це глибина душі, стрижень моральності, це внутрішня сутність людини. Наступним архетипом є софійність світу. Цей архетип має особливе значення для українського народу, котрий формувався в степовій зоні.

Світоглядні орієнтації сучасної учнівської молоді України.

Зверніть увагу, у І — ї колонці подаються базові цінності , а в II — їй колонці орієнтації наших випускників.

У 67% учнів переважають антропоцентричні цінності, базовими з них є: самореалізація. автономність, індивідуальність, користь, відвертість.

У 22% переважають соціоцентричні цінності; базовими з них є: свобода, рівність, братерство, труд, мир, творчість, гуманізм, злагода. У 27% переважають сімейні цінності; базовими з них є: єдність, гармонія, увага, піклування, любов, турбота, добробут. У 45% переважають духовні цінності; базовими з них є: душа, віра, любов, надія, покаяння, гармонія з світом, вірність.

Практичне і теоретичне значення роботи: при вивчені відповідних тем в курсах «Основи філософії», « Людина і світ». При проведенні виховних заходів з метою формування почуття національної свідомості серед учнівської молоді.