Механічний рух. Міграційні процеси в Харківській області

Матуючи проблеми, які склалися в демографічній ситуації, неможливо обійти механічний рух населення, який значно впливає на відтворення населення, його віково статей — структури. Але механічні втрати населення є все-таки меншими за природний,а (перевищення кількість і померлих над кількістю народжених).

Під міграцією населення в демографії розуміють процес переміщення людей через кордони певних територій  зміною назавжди або на якийсь час постійного їх проживання, або з регулярним поверненням туди.

При аналізі міграційних процесів часто виникає необхідність у розчленувань міграцій на окремі частини. Міграцію зазвичай поділяють на міграційні потоки, тобто на групи мігрантів, що мають спільні території вибуття або прибуття.

Міграції приводять до зміни чисельності населення в районах вибуття і прибуття. Під впливом міграцій, трансформується вікова структура населення. У районах, де виїзд перевищує в’їзд, звичайно збільшується частка старших вікових контингентів, у центрах же притягання мігрантів — населення найчастіше більш молоде. Зміна ж вікової структури спричиняє і зрушення в показниках природного приросту.

Міграції можуть сприяти переходові людей з одних соціально-професійних груп в інші, часто приводять до зміни способу життя, а слідом за цим і установок, пов’язаних із шлюбністю, народжуваністю тощо. Усе це впливає на відтворення населення.

Міграційна рухливість впливає на інтенсивність процесів відтворення. Багаторічна міграція сільської молоді до міста Харкова привела до того, що у сільській місцевості відзначається дефіциті жінок, обмежений рамками молодіжного контингенту.

Маятникова міграція має місце в Харківській області. Центром цього радикального притягання є місто Харків. Маятникова міграція як масове, зумовлене об’єктивними передумовами явище сучасного економічного життя відіграє позитивну роль не тільки дія кожної окремої особи — учасника цього процесу, але й для суспільства в цілому.

Аналізуючи статистичні дані по різним напрямкам міграції ми прийшли до висновку , що в цілому сальдо міграції в Харківській області позитивне, але в загальній міграції спостерігається відмінне сальдо в сільській місцевості в багатьох районах області.

Від чіткості і продуманості міграційної політики залежить подальший розвиток і ефективність трудової міграції. Вирішальна роль у регулюванні інтенсивних міграційних процесів належить управлінню соціально-економічними факторами, тобто умовами життя і трудовою діяльністю людей.