Майнові права та обов’язки батьків і дітей

Основоположні правові принципи в галузі сім’ї і шлюбу зафіксовані у Конституції України (ст.. 51): «Шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки і чоловіка. Кожен із подружжя має рівні права і обов’язки у шлюбі і сім’ї. Батьки зобов’язані утримувати дітей до їх повноліття. Повнолітні діти зобов’язані піклуватися про своїх непрацездатних батьків. Сім’я, дитинство, материнство і батьківство охороняються державою».

Обсяг батьківських прав та обов’язків визначений низкою законодавчих актів. Основним джерелом сімейного права є Сімейний кодекс України (СКУ) від 10.01.2002 р.

Майнові відносини становлять окрему групу сімейних відносин і виникають, як правило, між батьками та дітьми, а також між іншими членами сім’ї та родичами. Майнові правовідносини, між батьками і дітьми, поділяють на дві групи:

1) відносини батьків і дітей з приводу майна, що перебуває у сфері володіння сім , (житло, предмети домашнього вжитку, цінні папери тощо);

2) аліментні правовідносини батьків і дітей.

Серед майнових відносин виділяють право на сімейне майно та аліментні зобов’язання батьків та дітей.

Батьки управляють майном, майновими правами, які належать дитині, з обов’язковим врахуванням потреб га інтересів дитини, зокрема, з додержанням відповідних правил про опіку і піклування (з дозволу органу опіки і піклування), а тому, необхідність отримання батьками дозволу органів опіки і піклування на укладення щодо майна, майнових прав, які належать дитині, договорів, що підлягають нотаріальному посвідченню або спеціальній реєстрації, дозволить посилити захист майнових прав дітей.

Сімейне законодавство України надає право неповнолітній дитині на самостійне одержання аліментів та розпорядження ними відповідно до ЦК України, тобто за згодою її законних представників. Обов’язок батьків по сплаті аліментів виникає із моменту народження дитини і припиняється у випадку досягнення дитиною повноліття, окрім випадків передбачених сімейним та цивільним законодавством України.

Повнолітні дочка та син зобов’язані утримувати батьків, які є непрацездатними і потребують матеріальної допомоги. Також, крім сплати аліментів вони зобов’язані брати участь у додаткових витратах на батьків, викликаних тяжкою хворобою, інвалідністю або немічністю.

Українські діти потребують захисту. Найменші громадяни мають права, які держава у своїй Конституції зобов’язалася виконувати.

Під час проведення дослідницької роботи, було з’ясовано, що проблема майнових прав існує, і, на жаль, набуває все більших масштабів. Пропоную для її подолання створити єдиний орган, незалежний від владних структур, який би координував та планував свою діяльність на державному рівні, стежив за дотриманням прав дитини в державі, впливав на неухильне виконання законів органами влади та управління.