Контрабанда в Україні

У даному науковому докладі подаються основні відомості про історію митної справи, поняття, причини та обставини, що сприяють вчиненню контрабанди, найбільш актуальні проблеми боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил, соціально-економічну та політичну небезпечність контрабанди на сучасному етапі.

Донедавна історії формування митних відносин та митної політики в Україні приділялося дуже мало уваги. І тільки останнім часом історики, юристи та безпосередньо працівники митних органів приступили по-справжньому до системного вивчення історії митної справи в Україні В цій роботі використовуються важливі історичні джерела досліджено головні етапи розвитку митної справи, проблеми боротьби з контрабандою в Україні та, зокрема, на Слобожанщині.

Проблема профілактики контрабанди, митних правопорушень, у тому числі обставин та причин що сприяють вчиненню таких злочинів, порушень митних правил України, на жаль, до цього часу ще не отримала достатнього висвітлення в юридичній літературі.

Тема дослідження актуальна, а тому потребує необхідності подальшого поглибленого та більш детального, критичного вивчення проблем, особливостей та практичного досвіду митної служби, особливо на сучасному етапі її розвитку.

Відповідно до ст. 201 КК України контрабанда — це переміщення товарів через митний кордон України поза митим контролем або з приховуванням від митного контролю, вчинене у великих розмірах, а також незаконне переміщення історичних та культурних цінностей, отруйних, сильнодіючих, радіоактивних або вибухових речовин, зброї та боєприпасів (крім гладкоствольной мисливської зброї та бойових припасів до неї), а так само контрабанда стратегічно важливих сировинних товарів, щодо яких законодавством встановлено відповідні правила вивезення за межі України.

Об’єктивною стороною контрабанди слід вважати дії, які полягають у незаконному переміщенні товарів, предметів через митний кордон України.

Основним безпосереднім об’єктом контрабанди є встановлений порядок переміщення відповідних товарів, предметів через митний кордон України, який є необхідною умовою нормальної діяльності митних органів по стягненню платежів, здійснення митного контролю, оформлення предметів у митному відношенні.

Суб’єктом контрабанди може бути осудна особа (громадяни України, іноземці, апатриди), які досягла 16-річного віку, у т.ч особа, яка користується правом дипломатичного імунітету

Суб’єктивна сторона злочину характеризується прямим умислом.

Згідно зі ст., 1 Закону «Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей» культурними цінностями визнаються об’єкти матеріальної та духовної культури, що мають художнє, історичне, етнографічне та наукове значення і підлягають збереженню, відтворенню та охороні відповідно до чинного законодавства України.

Сучасна контрабанда характеризується досить високим ступенем організованості, технічного забезпечення і міжнародними зв’язками, а тому боротьба з нею не може бути ефективною без тісного співробітництва між країнами. Підводячи загальний підсумок необхідно зазначити, що сьогодні в умовах активізації зовнішньоекономічних зв’язків суб’єктів підприємницької діяльності всіх форм власності, а також поглиблення кризових явищ в економіці України та інших країн, спостерігається різке зростання незаконного переміщення товарів, історичних та культурних цінностей та інших спеціальних предметів, що мають ознаки контрабанди.

Тема дослідження актуальна, а тому потребує необхідності подальшого поглибленого та більш детального, критичного вивчення проблем, особливостей та практичного досвіду митної служби, особливо на сучасному етапі її розвитку.