Комплексна характеристика природи території Іванівської сільської ради

Тема «Комплексна характеристика природи території канівської сільської ради» взята з метою збору матеріалу для написання книги „ Наша маленька Батьківщина» використання зібраного матеріалу на уроках географії, природознавства та ношу» шляхів раціонального використання природних багатств місцевості, розв’язання пробам довкілля.

Для розкриття даної теми опрацьована відповідна література, проведене ознайомлення з результатами геологорозвідувальних робіт тресту Харків нафто розвідка, встановлено зв’язки з Харківським та Чугуївським Гідрометцентром. Чугуївським відділом земельних ресурсів; використано результати роботи гідрогеології по пошуку водоносних шарів для буріння свердловин на території сіл. Здійснено екскурсії до газоконденсатних розподільників Волховського газоконденсатного родовища, по території ентомологічних заказників місцевого значення «Михайлівський», «Студенок».

Комплексна характеристика земель Іванівської сільської ради дає змогу розкрити тісні зв’язки всіх компонентів природи місцевості у відповідності геологічної будови, корисних копалин, рельєфу кліматичних умов залежність від них наявності поверхневих та підземних вод, рослинної о і тваринного світу.

Села Іванівка, Петровське , Михайлівка та Студенок розташовані майже і центральній частині Харківської області ,яка знаходиться в межах Великого Донбасу називають прогинання земної кори, яке утворилося в девонський і кам’яновугільній періоди палеозойської ери на місці кристалічного щита. Кам’яновугільний першій розпочався з великої трансгресії ,яка розширила басейн за рахунок країв грабена 1 утворила Дніпровсько-Донецьку западину Ще неодноразово відбувалися часті зміни мор» і суші. На суші були тропічні болота на дні яких накопичувалися рослинні залишки. Я1 дали початок утворення вугільних пластів У нашій місцевості пласти вугілля залягають 1 вигляді лінз, потужністю від 70 см до 1,5 м на глибині 600 метрів . Одночасно з цим показали в своїх працях В.В. Білоусов та В.В. Вебер, вугленосні відклади змінювали глинистими нафто — і газо материнськими породами з якими зв’язано залягання газу Харківській області і, зокрема, на нашій території у Волховському газоконденсати родовищу. Його відкрили в 1960 році в результаті геологорозвідувальних робіт. проводились трестом «Харків нафтогаз розвідка». В межах села Іванівка було проведено буріння 15 свердловин, на базі яких на даний час працює газоконденсат розподільник.

Проведений аналіз п’яти таблиць геологічних розрізів в різних населених пунктах, дає змогу зробити висновок, що наявні будівельні матеріали осадового походження : це суглинки та глини — господарського використання не мають, бо залягають на значній глибині. Господарське значення мають лише газоконденсатні родовища та земельні і агро-кліматичні умови.

Геологічна будова  рельєф тісно пов’язані між собою. По походженню на території Харківської області — флювіальний рельєф (утворений в, основному, в результаті діяльності текучих вод. Проміжки між комплексам річкових долин утворюють плато різних розмірів і конфігурацій. Землі Іванівської сільської ради знаходяться на одному з таких плато, займаючи його частину розмірами 8112,6 та. З усіх сторін територія обмежена яружної балочними системами . В рельєфі переважають плоскі рівнини, горбистий ландшафт є в районі поселення Студенок. Людина, в ході своєї господарської діяльності, внесла деякі зміни в рельєфі місцевості: насипи, для побудови шляхів з твердим покриттям, утворили подовжні балки, вириті і не засипані котловани — глибокі западини в рельєфі. Поглиблені природні балки заповнились водою, утворюючи ставки.

В певній мірі на місцевості впливають кліматичні умови (опади, температури повітря, вітри ). Клімат місцевості помірно — континентальний. Він характеризується такими показниками :

  • більша кількість опадів приходиться на теплу пору року: максимум опадів у червні (більше 65 мм), мінімум у лютому ( менше 35 мм, середня річна кількість опадів — близько 500мм.;
  • вірним ходом сонячного світла з максимумом тривалості в липні до 300 годин і мінімумом у грудні — приблизно 25 годин.;
  • середня температура липня — + 20,5 ° , січня — -7,5 0. Максимальна температура + 42″ , мінімальна – 34.

В річному ході руху повітряних мас панує континентальне помірне повітря;

взимку панують вітри Сибірського, а влітку Азовського антициклонів.

Надходження цих повітряних мас взимку, сприяє встановленню на тривалий час сонячної, майже безхмарної погоди з низькими температурами, а влітку — жаркої і сухої. Вологу , нестійку погоду приносять циклони Атлантики. На формування місцевого клімату важливе значення мають висота над рівнем моря, рельєф поверхні особливості рослинного покриття ,відмінності в фунтах наявність водоймищ, населених пунктів, промислових об’єктів. Харківська область, а отже і наша місцевість, знаходиться в кліматичній зоні, яка характеризується недостатньою кількістю вологи, тепла зона.

В зв’язку і кліматичними умовами , а саме сухістю клімату , а також особливостями рельєфу, на поверхневі води територія бідна. Річок немає. Є чотири ставки, які знаходяться в поглиблених природних балках : Студенчанський, Тигрянський, Михайлівський та ІІетровський (назви походять від назв населених пунктів). Загальна площа їхнього плеса 35 га. Крім господарського значення ставки виконують функцію Армування мікроклімату на незначній території, використовуються для відпочинку, для поливу полів (Петровський ставок) та ведення ставкового господарства.

ІІідземні води утворилися від просочування в них вод атмосферних опадів. За вами залягання, підземні води поділяються на верховодку, ґрунтові води та міжпластові. Верховодка ,вода сезонна, просліджується на території села Михайлівка в степових блюдцях.

Основне значення для населення мають міжпластові води. За даними розвідки геологів перший водоносний шар в Іванівні знаходиться на глибині від 29 до 34 метрів, другий на глибині від 35 до 49 метрів. Установлений рівень води 22 метри.

В селі Іванівка є чотири колодязі. Середня їхня глибина від 29 до 34 метрів вод з кожним роком знижується уже тепер , В посушливу пору року води господарських цілей не вистачає. Проблемою для жителів села Іванівка стала проблема питної води (забруднення антропогенного характеру).

Утворення залежності. від рельєфу, кліматичних умов та діяльності людини, направленої на підвищення родючості ґрунтів: внесення органічних га мінералі добрив, якість обробітку, осушування чи зрошування ґрунтів.

В нашій місцевості переважають чорноземи типові середньо гумусні, глибокі, глинисті чорноземи типові глибокі, слабо змиті, легко глинисті.. Вони досить родичі в селі. Михайлівка незначні площі займають лучно — чорноземні солоді середньо суточні линкові та важко суглинкові. 63 га земель зайнято лугами та пасовищами.

Територія сіл Іванівської сільської радії знаходиться в степовій зоні, для над недалекому минулому (у 1924 році переселенці з Великої Бабки заснували хутір Іванівка). типовою була ковилово — типчакова рослинність. У наш час степи с маленькими клаптиками по схилах деяких балок. Рослинність цілинного типу збереглася в ентомологічних заказниках місцевого значення «Михайлівський» та «Студенок». На пасовищах та луках росте конюшина, чина звичайна, деревій, звіробій, ІІеірів батіг, грицики та інші. На пустирях — чорнобиль, глуха кропива, паслін чорний, полинь звичайний, ромашки, будяки, пирій … У вологих місцях мати-мачуха, на мілководді ставків осока, очерет, на березі росте верба, верболіз.

У 50-х роках XX століття, в районах ,які потерпали від суховіїв були насаджені полезахисні смуги з акацій, дубів, клена гостролистого та широколистого, акацій..

Природні умови місцевості зумовили наявність різних видів жаршшоїо світу, Найбільш типовими із ссавців є: ховрах сірий, тушканчик великий, степова мишівка, хом’ячок сірий, тхір степовий ласка заєць русак вухатий. С великі хижаки : вовки, лисиці. Різноманітний світ птахів : горобці, орлиці, ластівки, шпаки синиці, дятли, нічні птахи сови та філіни .Є два гнізда лелек. Близько 40 видів комах. .3 плазунів водяться вужі, степова гадюка, ящірки.

Природні умови місцевості сприятливі для господарської діяльності населення ,яка має як позитивний гак і негативний вплив на довкілля.

Проблеми сьогодення це зменшення зелених насаджень в результаті їх хижацького вирубування, міліють і заростають ставки, збільшується площа запущених земельних угідь, виникають стихійні звалища господарчих відходів; відсутність очисних споруд — одна з причин низької якості води.

Ці проблеми можна усунути шляхом широкої роз’яснювальної роботи серед населення, притягнення до відповідальності тих, хто порушує закон «Про охорону навколишнього природного середовища», підгримувати постійні зв’язки з Чугуївським товариством охорони природи, бути в природі розумним господарем любити, примножувати і берегти її.