Компетенція президента України як держави держави, у сферах національну безпеки, обороті, зовнішньої політики

Компетенція Президента України — сукупність предметів відання, завдань повноважень, прав і обов’язків. Мета роботи — виявлення волі законодавця відносно компетенції Президента України. В процесі виконання роботи було вирішено такі основні питання:

  • з’ясоване місце Президента України у системі органів державної влади; правовий статус Президента, як глави держави, закріплений в ст. 102 Конституції України, є невизначеним, допускає можливість різного тлумачення терміну.
  • проведений лекеикоправовий аналіз окремих статей Конституції України, деяких нормативно — правових актів; — доведено, що можливе протистояння різних гілок влади закладене в самому тексті Конституції і текстах конкретних законів; — досліджено компетенцію Президента України у сфері національної безпеки, оборони, зовнішньої політики, що дало змогу окреслити коло конкретних прав та обов’язків глави держави; встановлено, що протистояння глави держави, законодавчої та виконавчої влади закладено у текстах законів. — виявлено, що Як Президент України мат право управляти, розпоряджатися, підпорядковувати; спрямовувати процеси, пов’язані з внутрішньою і зовнішньою політикою; здійснювати загальне керівництво внутрішньою і зовнішньою діяльністю держави, спрямовувати діяльність всіх структурних підрозділів державного управління і народу України в цілому. Президент уповноважений здійснювати загальне керівництво державним апаратом, який організує, направляє і контролює спільну діяльність народу України: виконувати домінуючу роль в суспільних відносинах. Правом Президента є також можливість здійснювати свою волю, надавати визначальну дію на діяльність, поведінку людей за допомогою авторитету, примусу, законів. Перелік конституційних прав Президента України як глави держави показує, що вони більш властиві президентській формі правління, хоча конституційна реформа 2004 року припускала створення в Україні парламентська президентської форми правління;
  • абстрактне формулювання «Президент України є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина» не дає можливості з’ясувати, які ж конкретні повноваження Президента України закріплені в статті 102 Конституції України.;
  • саме Президенту підпорядковані військові формування, органи, які забезпечують недоторканність державного кордону України і безпеку органів державної влади та посадових осіб, підрозділи, що здійснюють розвідувальну і контррозвідувальну діяльність тощо;
  • положення Конституції та законів України роблять компетенцію (права, обов’язки, сферу дій) Президента України у області зовнішньої політики практично необмеженою.