Кліматичні умови Харкова і Харківської області

Дана дослідницька робота була проведена з метою дослідити зміну кліматичних умов та ресурсів своєї області за останні століття, порівняти їх. Зробити матеріал цікавим і доступним як допоміжний часів для учнів, практичним і доповненим картами для вчителів науково доведеним для викладачів ВУЗів

На формування клімату мав вплив багато чинників, і основними с — мікроклімат певної території.

Поштовхом для дослідження і розглядання даної теми стала недостатня або лише оглядова інформація в шкільному курсі вивчення рідного краю, в бібліотеках міста, в засобах масової інформації.

В процесі виконання роботи з дослідження кліматичних умов було вирішено такі основні питання:

  • сформовано принципи у творення кліматичних умов;
  • досліджено температурні границі, кількість опадів, початок кожної пори року типи поголи, погодні явища, циклонічну діяльність, підстилаючи поверхню:
  • сформовано розуміння необхідності бережливого ставлення до природи 4 в цілому і кожного об’єкта окремо;
  • заданими досліджень створено кліматичні карти Харківщини.
  • розроблено додаток, в якому йдеться про прикмети поголи. Протягом двох років велися спостереження і відмітки про те. чи справджуються сьогодні народні прикмети, оскільки великий вплив на навколишнє середовище в сучасному світі маг людина;
  • проведено дослідження сніговою покриву у місті Харкові;

Вважаю доцільним продовжити вивчення даної теми розглядом небезпечних погодних явиш на території Харківщини, і якими чинниками вони викликані.

Клімат — один з найважливіших компонентів географічної оболонки Землі. Тому розуміння кліматичних явиш можливе тільки з урахуванням географічних чинників, пов’язаних із кліматом.