Київська Русь і Візантія в середні віки

В історії нашої держави період Київської Русі займає важливе місце. Це початок нашої державності і основа ментальності, впевнений вихід на міжнародну арену і перші значні успіхи нашого економічного і культурного життя. Київська Русь розвивалася була одним з активних діячів тогочасної європейської спільноти. Найбільш щільні й плідні стосунки Давньоруської держави спостерігаються із Візантією. Звідти прийшло православне християнство, що до цього часу, маг значну кількість прихильників не тільки в нашій країні, а і по всій території Східної Європи. Тому вивчення обраної для дослідження теми «Київська Русь і Візантія в середні віки » (релігійно-культурний аспект) є важливим.

Актуальність даного дослідження підкреслюється тим, що розвиваючи культуру сучасної незалежної України, наші культурні діячі у своїй творчості все частіше звертаються до часів Давньої Русі, черпаючи там своє натхнення. Вони тим самим знов звертають увагу на мистецтво, в основі якого лежить православна віра і культура, що прийшли до нас через Візантію. Культурно — релігійний аспект великої теми візантійської руських взаємин є важливим і актуальним ще тому, що, звертаючись до багатьох витворів мистецтва середніх віків і нового часу, ми практично завжди зустрічаємося з сюжетами, що почерпнуті з релігійних текстів. В цьому плані, вивчення обраної теми надає певну допомогу в розуміння значного пласту світової культури.

Хронологічні межі дослідження визначено: IX ст. — перша половина XIII ст.

Територіальні межі роботи охоплюють терени Київської Русі і, частково, Візантії. В нашій роботі ми, головним чином, спираємося на релігійно-культурні взаємодії саме Києва та Константинополя, які розвивалися найбільш активно.

Дана робота базується на використанні значної наукової спадщини й на певному колі писемних джерел. Перш за все, це «Повість временних літ», яка містить найбільшу кількість матеріалу щодо візантійсько-руських взаємин.

Метою даної роботи є всебічне висвітлення історії, розвитку, причин і наслідків візантійсько-руських взаємин в релігійно-культурному житті за часи існування держави Київська Русь. Для досягнення цієї мети вирішувалися ряд завдань, першим з яких є розгляд історії візантійсько-східнослов’янських взаємин крізь призму релігійних та культурних впливів Візангії. Окремо стоїть завдання проаналізувати прийнята православної віри на Русі, яка прийшла до нас з Візантії.

В останньому розділі послідовно проаналізовано взаємини між означеними країнами в писемності, освіті та наукових знаннях, давньоруському літописанні та літературі, а також в архітектурі та образотворчому мистецтві.