Іван Мазепа як видатний меценат та культурний діяч

Серед галереї славетних особистостей, чиї імена знає майже кожен українець, одне з центральних місць посідає гетьман України Іван Степанович Мазепа.

Основною метою моєї роботи є донесення до людей невідомого боку життя Мазепи. Ми всі добре знаємо Мазепу-політика. Мазепу-гетьмана, а хто такий Мазепа — меценат, який він, Мазепа-людина, ми знаємо мало. Конкретизуючи мету, я поставила такі завдання: 1) дослідити процес духовною становлення Мазепи як особистості на підставі аналізу його родинного оточення та навчання: 2) проаналізувати основні напрями діяльності гетьмана як мецената. Методи мого дослідження — аналіз, синтез, систематизація, класифікація.

У роботі я розглянула родинне оточення гетьмана, адже на формування кожної особистості великий вплив мають стосунки в родині та виховання. На прикладі гетьмана ми бачимо, що дитинство в полку серед визначних полковників визначило його подальшу діяльність.

Іван Степанович був дуже освіченою людиною. Серед його оточення під час навчання значилися світочі української культури та Православної церкви, що не могло не позначитись на формуванні його світогляду. Мазепа був чудовим оратором, що ставило його на щабель вище за співрозмовників Гетьман був різнобічною та висококультурною людиною з розвиненою духовною організацією. Цим пояснюється те, що головним напрямком Діяльності гетьмана були внески саме в культурну і духовну сфери.

У Мазепи були всі підстави для меценатської діяльності: накоплене багатство і кошти, великі досягнення в кар’єрі, високий духовний рівень, прихильність Петра 1 та Яна Казимира. Гетьман у повній мірі використав своє матеріальне становище для розвитку культури та освіти свого часу Іван Мазепа розвивав книговидання, опікувався освітніми закладами, будував церкви, робив подарунки закордонним релігійним общинам. За його правління високого рівня досягло мистецтво, яке історики класифікували як Мазепинське бароко».

Мазепа, як історична постать, у багатьох відношеннях становить визначний, такий. Що вирізняється на загальному тлі, піп свого часу і того суспільства, в якому він виховувався і діяв як політик.