Історія заселення Слобідського краю

Заселення сучасної території Слобожанського краю проходило поступово, поетапно. Про те, що територію Слобожанщини заселяли первісні люди, свідчать знайдені у товщах землі археологічні знахідки давньо ямної, катакомбної, зрубної культур, племен кіммерійців, скіфів, сарматів.

В період Середньовіччя наші землі представляли племена салтівської культури, населення Донецького городища і збудованого на його місці м. Донець. Після смерті Ярослава Мудрого влада над Київською Руссю розділилася між його синами, що привело до роздрібнення держави й незахищеності її кордонів. Така ситуація зробила можливими набіги монголо-татар.

В зв’язку з багаторічними завойовницькими походами монголо-гагар, територія сучасного Слобідського краю опустіла і стала називатись Диким полем.

Природні багатства краю вабили до себе переселенців, робили проживання на Слобожанщині прибутковим. Значну роль у заселенні Слобідського краю мас заснування міста Харкова. Населення у XVIII ст. було соціально розшароване, з цього часу з’являється національне різноманіття. Не закріпачене селянство у XVIII ст.. повинно було шукати додаткового заробітку, щоб прожити.

У знайдених документах, зокрема «Переписі Хрущова», добре видно соціальний склад населення Слобожанщини XVIII столітті, що означає про вихід соціального розвитку на сучасний рівень.