Історія єврейства в містах Харкові та Чугуєві в кінці 19 — на початку 20 століть

Мета роботи: розглянути процес розселення єврейства у Харкові, з’ясувати, який вплив цей процес мав на м Чугуїв, проаналізувати і порівняти умови проживання та побуту євреїв на нашій території з іншими регіонами.

Ця тем» мало вивчена, тому вона є актуальною.

Робота складається з вступу, двох розділів , висновків га списку використаних джерел, шо включає 32 позиції.

У вступі відзначені актуальність та новизна роботи, поставлені цілі і задачі, та проведений огляд використаних джерел та літератури.

Перший розділ роботи присвячений проблемі історії розселення євреїв на території саме нашого краю, виявленню перших згадок про появу цієї нації в м. Чугуєві.

У ньому ж проаналізовано імператорські накази стосовно євреїв та їх наслідки, розглянуто становище євреїв, їх спосіб життя та заняття.

Катерина II 23 червня 1794 року видала наказ про створення «смуги осілості», за яким євреям дозволялося проживати тільки на певних територіях. Також імператриця ввела для євреїв обтяжливі податки.

Олександр 1 9 грудня 1804 роки затвердив «Положення про устрій побуту євреїв», за яким євреям дозволили торгувати лише вітчизняними товарами. Це «Положення» передбачало проведення заходів, спрямованих на так зване «виправлення та покращення» становища євреїв.

Олександр II зробив деякі поступки, а саме дозволив вести постійну ярмаркову торгівлю, зробив доступним для євреїв навчання у вищих навчальних закладах. Але з 60-х років 19 століття почалася нова хвиля переслідувань.

Йшли роки Але сподівання єврейства на рівняння в правах не виправдовувались. Більш того, відродилися переслідування та нещадні розправи над євреями Але це не здолаю їх національного духу.

У другому розділі викладається пошукова робота, яка містить у собі дослідження формування єврейської общини в містах Харкові та Чугуєві.

У ньому ж описуються перші харківські молельні, а також наводяться архівні документи, які підтверджують існування чугуївської молельні.

У роботі використані спогади членів чугуївської єврейської общини Циткіної М.В, та Дроба Р Г.

Тут зроблено аналіз знайдених єврейських поховань на Чугуївському цвинтарі та результати систематизовані у вигляді таблиці, знайдено документальне підтвердження існування Чугуївської молельні та згадки про перші єврейські синагоги міста Харкова, У висновках підведені підсумки роботи та визначене її практичне значення.

У процесі дослідження теми я працював разом із співробітниками історично — краєзнавчого музею м Чугуєва Шевченко О.О і художньо — меморіального музею І.Ю.Рєгііна Сгафєєвим С.А, які допомогли проаналізувати архівні документи та систематизувати у вигляді таблиці результати дослідження єврейських захоронень на Чугуївському кладовищі.

Матеріали цієї роботи можуть бути використані в музеї, під час проведення виховних годин, на уроках історії та харківщинознавства, а в першу чергу це потрібно чугуївській єврейській общині, яка цікавиться своєю історією.