Історія використання вишиванки в житті українського народу

Небувале зростання інтересу до фактів та фактів та подій вітчизняної історії витоків національної культури, до непересічних досягнень минулого, викликає у нас цікавість.

Знання свого родоводу, історичних та культурних надбань предків необхідно не лише для піднесення національної гідності, а й для використання кращих традицій у практиці сьогодення.

Зростаючі в сім’ї, де збереглося родинне і народне коріння, де в пошані вишивка, речі, виготовлені своїми руками, де передаються розповіді про родовід, маленькі родинні секрети майстерності наступним поколінням, я полюбила з дитинства все, що характеризує українця чи українку.

У пізнанні всесвітньої історії народознавство грає далеко не допоміжну роль. Саме тому зазначені явища висвітлюються головним чином від найдавніших часів до наших днів з точки зору їх походження. Розвитку і сучасного побутування. Однак, перевага надається розгляду традиційного. Адже пам’ятки культури створюються віками, але. На жаль, не на віки. На наших очах зникає — іноді й незворотньо — чимало елементів, а той цілих комплексів традиційної народної культури та побуту.

В етнографії застосовуються також досліджувані методи інших наук, насамперед картографічний, за допомогою якого визначаються територіальне розміщення народів, особливості їхньої культури, і статистико-математичний, що дає змогу шляхом анкетування і кількісної оцінки явищ охоплювати значні етнічні групи, проводити їх класифікацію і типологізацію.

Протягом багатовікової історії мистецтва вишивання прямий, безпосередній зміст символічних зображень поступово стирався. Однак, хоча орнаментальні форми дійшли до нас дещо трансформованими, можливо, більш абстрактні ними, символіка їх в основному збереглася завдяки традиції.

За мотивами орнаменти вишивок поділяють на три групи: геометричні (абстрактні), рослинні, зооморфні (тваринні).

Прискорений ритм сьогодення, поява нових видів і форм дозвілля, народження нових культурних традицій впливають на сам характер вишивки. Дослідники відзначають тенденцію до деякого спрощення і лаконізації орнаменту.

Як традиційна народна творчість і як творчість професійних художників вишивка Успішно розвивається і набуває нових декоративних рис.

Спільною творчою працею народних майстрів і художників-професіоналів Жраїнська вишивка всебічно розвивається, широко входить у художню промисловість , знаходить застосування в побуті міста, села. Мітці широко використовують найвидатніші здобутки мистецтва інших народів, а кращі традиції національного мистецтва золотим Дощем вливаються у загальну скарбницю українського мистецтва.