Історія села Суданка. Матеріали з історії села Первомайського р-ну Харківської області

Предметом мого дослідження стала історія розвитку мого рідного села.

Метою моєї роботи є: дослідити історію появи мого села, його найкращі часи і на жаль, роки занепаду; дослідити внесок людей у розбудову і процвітання села; узагальнити і систематизувати історичний, архівний, статистичний матеріал. Досягнення цієї мети передбачає реалізацію відповідних завдань;

Проаналізувати наукову літературу щодо теми дослідження.

Визначити основні події дослідження.

Опрацювати архівний і статистичний матеріал.

Узагальнити систематизувати спогади очевидці згаданих подій.

Робота складається з вступу, чотирьох розділів, та висновків. У вступі я намагалася зробити загальну характеристику села: охарактеризувати фізико-географічне положення села та описати вигляд села, який воно мало на 1991 рік.

В першому розділі, я намагалася відновити події, які були до 1917 року. Мені вдалося з’ясувати імена власників цих земель та їх спосіб життя. Також я з’ясувала ким була заснована ця комуна, як розшифровується назва села Суданка. Виявилось, що село названо не на честь трави — суданка. Назва села перекладається як, Союз Украинской Добровольной Артели Незаможного Крестьянского Актива. В цьому розділі я також більш докладно зупинилась на долях людей, які внесли найбільший вклад у розбудову комуни.

У другому розділі описується життя села та його мешканців під час Великої Вітчизняної війни. Я з’ясувала, що на війну з села було призвано 95 чоловік, повернулося з них 41 чоловік. Всього ж в п’яти братських могилах сільської ради знайшли вічний спокій 973 солдата. Багато моїх земляків було нагороджено орденами і медалями.

В третьому розділі я дослідила післявоєнне будівництво села і колгоспу. Велику увагу я приділила людям які залишили свій внесок у розвиток села і колгоспу, доля яких була нерозривно поєднана з долею села і колгоспу. Також в цьому розділі описуються трудові досягнення моїх земляків.

У заключному розділі я описала сучасний стан села. Нині від колишньої величі, колгоспу-мільйонера залишились одні руїни. На жаль на моє свідоме життя пришились тільки ці руїни, і всі колишні досягнення залишились в минулому. Через те, що в селі немає роботи молодь масово залишає село. Ця проблема є характерною для більшості сіл нашої держави. Вирішити її без комплексної підтримки держави просто неможливо.

Дослідивши роботу, я прийшла до висновку, що історія мого села нерозривно поєднана з історією нашої держави. Всі історичні процеси, що відбувались в нашій державі позначились на долі мого села. Це і колективізація, і війна, і хрущовська «відлига», і післявоєнне будівництво, і соціалістичне змагання, і економічні проблеми пов’язані з становленням ринкової економіки в нашій державі, і з якими на жаль мої земляки в силу як об’єктивних гак і суб’єктивних обставин не змогли вирішити. Отже історія мого села є досить цікавою і насиченою цікавими фактами. Мої земляки, особливо старше покоління, достойне поваги и і гордості.

Велику допомогу при написані цієї робота мені надав житель нашого села Паршин Віктор Павлович, який довгі роки збирав і систематизував історичний матеріал з історії мого села, записував спогади його старожилів, яких нині вже нема. Я вважаю, що досліджувати історію свою краю погрібна, для того щоб знати як і чим жили наші попередники, знати і пишатися їх іменами. Бо ж недаремно говорять, що гой хто не знає свого минулого, не вартий майбутньою.

Зібраний матеріал принесе велику користь на уроках історії, при вивченні тем пов’язаних з історією рідного краю.