Історія Ізюмського медичного коледжу

Об’єктом дослідження є Ізюмський медичний коледж. Предмет дослідження — історія і розвиток коледжу, розглядання педагогічних методів, які застосовують в коледжі, аналізування методик викладачів коледжу.

Моя робота складається з вступу, п’яти розділів і висновку. У вступі я намагалася дослідити актуальність теми, проаналізувати використану літературу та показати проблеми, з якими я зіткнулася під час написання роботи.

Кожний розділ моєї роботи — це певний етап розвитку Ізюмського медичного коледжу, поданий в хронологічній послідовності.

У висновку я показала в стислій формі все те, що сама дізналася про Ізюмський медичний коледж, описала своє ставлення до роботи в цілому, висловила подяку всім гам людям, які допомагали мені.

При написанні цієї роботи я використовувала не тільки літературу і довідники, а і свідчення випускників, викладачів та учнів цього навчального закладу.

Подані відомості і факти про Ізюмський медичний коледж підтверджені документами і фотографіями.

Після написання мною цієї роботи багато учнів Ізюмського медичного коледжу, ознайомившись з нею, почати цікавитись історією свого навчального закладу. В цьому я бачу практичну цінність моєї роботи. Я сподіваюся, що ця робота зацікавить ще більше людей і внесе дещо нове в дослідження Ізюмського медичного коледжу.