Історія економічних відносин між Україною та Російською Федерацію в галузі енергетики (1991-2003 рр.)

Сьогодні ми ознайомимося з найбільш яскравими фрагментами історії економічних відносин між Україною і Росією в галузі енергетики, це відносини в період з 1991 р. по 2003р., які мають велике значення для подальших зовнішньоекономічних відносин України, не тільки з Росією, а й з іншими країнами світу Метою роботи є розгляд полій в таких сферах економічних відносин між Україною і Російською Федерацією, як правова база економічних відносин між країнами, енергетична галузь і відшукати відповідь на запитання : «Чи необхідна Україні співпраця з Росією а економіці в галузі енергетики?»

Важлива ця тема тому, що проблема економічних відносин в енергетиці між країнами була і залишається основною в стосунках України з Росією. «Правова база економічних відносин між Україною і Російською Федерацією, в сфері енергетики «.

Дипломатичні відносини між Україною і Росією встановились 14 лютого 1992 р Договірна — правова база на 2003 р. Складала більше 150 угод у різних галузях співробітництва , в основному в економіці. Класифікація угод:

  • угоди, які стосуються безпосередньо всієї зовнішньо економічної діяльності, а не­окремих галузей;
  • угоди, які стандартизують, створюють і врегульовують правові відносини, які безпосередньо торкаються зовнішньоекономічної діяльності;
  • угоди, які регулюють податкову галузь зовнішньоекономічних відносин;
  • угоди, які мають інтеграційний характер;
  • угоди, які врегульовують відносини в сфері торгівлі;
  • угоди про фінансову сферу відношень;
  • угоди, які врегульовують відносини в енергетичній сфері;
  • угоди, які врегульовують транспортну галузь як сферу зовнішньоекономічних відносин;
  • угоди, які врегульовують відносини в різноманітних галузях промисловості;
  • угоди, які регулюють відносини в військовій галузі, з точки зору зовнішньоекономічної діяльності країн.

Розглянемо ті угоди, між Україною і Росією, які безпосередньо торкаються енергетики Таким чином, процес економічного співробітництва між двома країнами, реалізується у практиці господарювання через відповідні юридично — правові форми; угоди, декрети, постанови інші нормативно — правові документи, що регулюють зовнішньоекономічну діяльність даних країн

Енергетика — це галузь, де в українсько — російських відносинах накопичилась найбільше проблем Але вона ж має і найбільший потенціал для взаємовигідної співпраці.

Слід зазначити, що енергетичний комплекс України до 1991 року розвивався як складова частина единого енергетичного комплексу СРСР.

Причини енергетичної кризи в Україні початку 90-х років Незадовільна робота електроенергетичної галузі в 1997 році.

Становище в нафто — газовому комплексі, а також в транзиті енергоносіїв через територію України з 3 998 по 2003 рр. ускладнюється. Підвищення тарифів як з одного боку так із іншого. Отже зберігається напруженість в цій сфері бо не встановлені параметри співпраці України з Росією.

Таким чином, можна зробити висновок, що напруженість у вище зазначеній сфері зовнішньоекономічних відносин, обумовлена тим що залишаються не вирішені ряд гострих проблем в відносинах між Україною і Росією..