Історій Української Єпархії

Історія Харківської Єпархії с для автора важливою актуальною темою, яка без посередньо пов’язана з вивченням церковної історії рідного краю.

Мета наукової роботи — це всебічне, поглиблене, досконале дослідження 209-річної історії Харківської Єпархії. Для досягнення цієї мети необхідно було вирішити першочергові завдання:

1) Розкрити історію становлення і розвиток Харківської Єпархії через систематизацію і узагальнення історичних джерел наукової літератури;

Охарактеризувати роль Харківської Єпархії в духовному і культурному житті Харківщини;  ^

Проаналізувати діяльність визначних священнослужителів Харківської Єпархії.

Дослідження проводились з використанням певного кола джерел та наукової

літератури. По-перше, ця література Харківського видавництва «Майдан», котра справедливо вважається визначною подією у культурному та релігійному житті Слобожанщини. Основним джерелом є чотиритомник «Послання. Слова. Промови», автором якого є митрополит Харківської Єпархії Никодим (М.С.Руснак). Цінність цієї праці полягає в тому, що тут подаються архівні документи не тільки релігійної тематики, а взагалі історії Слобожанської України.

Матеріали даної роботи можна використовувати на уроках Харківщинознавства, християнської етики, недільних школах.