Історичні передумови інтеграції України до міжнародних організацій

В умовах глобалізаційних тенденцій, які відбуваються в світі, Україна не може стояти осторонь цих процесів Входження нашої держави до світового співтовариства не є одноразовим актом, а являє собою досить тривалий процес, який мас певні особливості. Набуті Україною статусу суб’єкту міжнародних відносин можна розподілити на два основні періоди: перший період — це перебування України у складі СРСР; другий період — після здобуття незалежності.

Па першому етапі Україна виступала як суб’єкт міжнародних відносин лише номінально з відомих об’єктивних причин. Повноцінним суб’єктом міжнародних відносин Україна стає тільки після здобуття незалежності. Формування молодої демократичної правової держави неможливе без активної участі у світових процесах. Поступово Україна стає учасником багатьох міжнародних організацій — світових, регіональних та міждержавних. На сьогоднішній день Україна є членом таких міжнародних організацій як: ООП, Рада Європи. СНД, ГАТТ, ОБСС, МБРР, МВФ, МОП, МАГАТЕ та ін. Це стимулює Україну удосконалювати власну нормативно-правову базу, приводити її у відповідність до міжнародних стандартів, дає змогу залучати досвід провідних країн світу у процесах реформування економіки. побудови громадянського суспільства. становлення інформаційного суспільства тощо.

Одним із основних перспективних планів України є вступ до таких міжнародних організацій як НАТО та ЄС.

Метою при написанні даної роботи є дослідження основних аспектів еволюції міжнародних організацій та їх роль у сьогоденні. Окрему увагу приділено вивченню участі України у діяльності міжнародних організацій.