Інвестиції та їх роль в промисловості України

Дослідження проблем інвестування завжди знаходилося в центрі уваги сучасної. Це обумовлено, насамперед, тим, що інвестиції торкаються самих глибин основи господарської діяльності держави, визначаючи процес економічного росту в цілому. А стабільна економіка держави — це застава стабільності суспільства в цілому.

«Інвестиції» є основою для розвитку підприємств усіх форм власності, окремих галузей і економіки в цілому.

Мета роботи: на основі аналізу функцій інвестицій, їхньої ролі в державі розглянути стратеію інвестиційної діяльності в Україні і шляху її активізації з урахуванням правового регулювання; інвестиційного процесу на території нашої держави; виділити найбільш привілейовані зони інвестування в промисловості.

Поняття інвестиції — означає вкладення капіталу в галузі економіки всередині країни чи за кордоном з метою одержання прибутку. У системі суспільного відтворення. інвестиціям належить найважливіша роль у справі поновлення і збільшення виробничих ресурси, а, отже, і забезпеченні визначених темпів економічного росту. Якщо представити суспільне відтворення як систему виробництва, розподілу, обігу і споживання, то інвестиції, головним чином, стосуються першої ланки — виробництва, і. можна сказати, складають матеріальну основу його розвитку.

Сучасні умови економічного розвитку вимагають проведення активної політики по залученню прямих іноземних інвестицій в Україну. В Україні створена законодавча база в сфері регулювання інвестиційної діяльності, що постійно удосконалюється з метою досягнення більшого припливу іноземних інвестицій і підвищення ефективності їхнього використання. Однак, питання підвищення економічної зацікавленості в інвестуванні у вітчизняних та іноземних інвесторів, збільшення обсягів інвестицій з усіх можливих джерел та спрямування іх на реалізацію стратегічних цілей економіки України залишаються поки що невирішеними. Головними основами державної інвестиційної політики на найближчу перспективу є: збільшення обсягів капітальних вкладень суб’єктів господарювання (за рахунок прибутку і нової амортизаційної політики); посилення впливу держави на активізацію інвестиційного Процесу (через збільшення обсягів бюджетного фінансування капітального будівництва великих інфраструктурних); створення умов для залучення довгострокових кредитів комерційних банків; збільшення інвестиційних ресурсів на фондовому ринку; введення економічного механізму страхування ризиків внутрішніх і зовнішніх інвестицій; утворенні відповідних інститутів з питань інтеграції промислового і банківського капіталу, мобілізація фінансових засобів під ефективні інвестиційні проекти в пріоритетні галузі промисловості.