Харків і перша світова війна: проблеми тилового міста

Актуальність даної теми, на нашу думку, полягає в кількох аспектах. Найголовніший з них — 90-а річниця від закінчення Першої світової війни. За ці роки сталося багато трагічних подій в історії людства, які затемнили Першу світову, і річниця пройшла скромно та непомітно. Автор вирішив зробити свій внесок в вивчення цієї теми і відповісти на питання: як Світова війна, що проходила за тисячі кілометрів від Харкова, вплинула на наше місто, чи змінила вона його життя.

В історичній літературі тема Першої світової війни вивчалася і радянськими істориками, і сучасними російськими та українськими науковцями. Щоправда, в радянські часи Перша світова війна розглядалася як другорядна подія в порівнянні з Великою Жовтневою Соціалістичною революцією При вивченні тем, пов’язаних з війною, перевага надавалася вивченню діяльності більшовицької партії, історії робітничого руху. В останні роки з’явилося кілька статей, присвячених Харкову і Першій світовій війні, крім того, цьому питанню присвячено розділ в праці «Історія міста Харкова в XX ст.» Тож інтерес до цих подій пробуджується, але комплексного дослідження теми «Харків і Перша світова війна» ще не відбулося. Взявшись за цю тему, автор в написанні роботи спирався на документи та Документальну літературу видання 1914-1918 років.

Метою роботи є: 1) опрацювати джерела та літературу з теми; 2) визначити, які задачі встали перед Харковом як тилом Першої світової війни; 3) з’ясувати, які органи влади та громадські організації вирішували ці здачі; 4) проаналізувати уроки, які можна винести владі і громадянам з досвіду вітчизняної історії.

Висновки:

В роки Першої світової війни Харків знаходився в глибокому тилу за тисячі кілометрів від лінії фронту, але це не врятувало його від ряду нових екстраординарних проблем.

Проблеми ці вирішувалися спільно і місцевою владою, і громадськими організаціями і суспільством в цілому. Міська влада в роки війни не займалася з’ясуванням політичних стосунків між гласними думи, а працювала виключно над вирішенням нагальних проблем міста реально допомагаючи людям Члени громадських організацій працювали безкоштовно, вважаючи для себе за честь допомагати Вітчизні в складний момент.

Розповсюдженими були пожертвування від населення та організацій грошима та речами на користь жертв війни.

Найбільший тягар по вирішенню нових проблем ліг на плечі Харківської міської думи, Губернського Комітету Всеросійського земського союзу. Комітету Всеросійського союзу міст, харківського губернського відділення Комітету її Імператорської Високості Великої Княжни Тетяни Миколаївни.

Проблеми, що постали перед містом були такими: 1) проблема поранених та хворих воїнів; 2) проблема біженців; 3) загострилася стара проблема епідемій; 4) проблема допомоги сім’ям військовослужбовців; 5) проблема розміщення евакуйованих до Харкова підприємств та навчальних закладів; б) проблема фінансування; 7) паливно-продовольча криза.

І нарешті, в період кризи економічної чи політичної, проблеми можна вирішити тільки, якщо влада і суспільство будуть діяти разом, співпрацювати. Економічну кризу можна подолати тільки припинивши політичні чвари, зосередившись на вирішенні саме економічних проблем.