Харчова промисловість Валківського району

Тема роботи – «Харчова промисловість Валківського району»

Її вибір обумовлен тим, що харчова промисловість друга в Україні і перша у Банківському районі за своїм значенням серед інших галузей промисловості. Вона швидко розвивається. Проте перспективи подальшого її розвитку неясні через майбутній вступ України до СОТ.

Об’єкт досліджень сформульовано у назві роботи. Оскільки Банківський район типовим «сільським» районом України, то результати досліджень мають узагальнене характер.

Предмет досліджень — сучасні особливості розміщення підприємств харчової промисловості у «сільських» районах та динаміка просторової організації харчової промисловості у невеликих населених пунктах.

Метою роботи є створення опису географії харчової промисловості Валківського а на його основі — виявлення тенденцій змін географії харчової промисловості районів України.

Робота написана на підставі аналізу наукової літератури, статистичних даних та даних досліджень.

У ході написання роботи було установлено, що переважна більшість підприємств Валківського району працюють на місцевій сировині, тобто у їх розміщенні домінує  чинник. Цьому сприяють сприятливі умови району для розвитку сільського господарства — рівнинний рельєф, родючі фунти, тепле і довге літо з помірним зволоженням, нехолодні зими. Негативними чинниками для розвитку сировинної бази харчової промисловості виступають морози у безсніжні зими, посухи, а також деякі соціально-економічні обставини.

Частина підприємств харчової промисловості Валківського району, у тому числі практично усі найбільші, орієнтується не тільки на сировину, а й на потужного споживача Продукції — місто Харків.

З галузей харчової промисловості на території району найкраще розвинені молочна, борошномельна, хлібопекарська, макаронна, круп’яна, олійно-жирова, а також переробка фруктів.

Молочна промисловість представлена ВАТ «Валківський молокозавод», охолоджувальними установками у селищі Старий Мерчик та селі Олександрівка, чотирма цехами по виробництву сиру. Заслуговує на увагу також кустарне виробництво сиру у підсобних селянських господарствах.

Найбільшим центром борошномельного виробництва є селище Ков’яги, а хлібопекарського — Валки. Кількість виробників хліба постійно скорочується. Ще більше ця тенденція прослідковується у виготовленні макарон, а також круп, де припинили роботу ряд дрібних виробництв.

Найширшу географію у районі має олійно-жирова промисловість. Переважають Дрібні підприємства. Виняток становить підприємство у селі Шлях (виробник олії «Золотко») та Валківський завод продтоварів ГАЛС, який виробляє майонез, гірчиця, а також оцет.

Потужна переробка фруктів створена у селі Серпневе на базі місцевого саду.

Підсумовуючи результати досліджень, можна зробити висновки:

Харчова промисловість Валківського району багатогалузева. Проте переважають галузі, які переробляють продукцію рослинництва.

Для харчової промисловості характерна значна концентрація виробництва. На три підприємства — ВАТ «Валківський молокозавод», ТОВ «Валківський завод продтоварів АЛС» та ТОВ «Серпневе плюс» припадає 59% вартості виробленої продукції.

Серед підприємств абсолютна більшість дрібних. Частина з них припинила чи припиняє свою діяльність. Особливо це стосується виробництва макаронів і круп. Намітилась стійка тенденція до укрупнення підприємств харчової промисловості. Підприємства харчової промисловості працюють нестабільно. Майже усі дрібні підприємства реалізують свою продукцію у межах тих населених пунктів, де вони розташовані.

Більшість підприємств харчової промисловості Валківського району мають невеликі обігові кошти, що утруднює їх діяльність. Намітилась тенденція щодо розширення галузевого складу харчової промисловості Валківського району. Оскільки район є досить типовим, то очевидно, що зазначені тенденції і явища характерні для більшості подібних адміністративних районів України.