Характеристика природних умов, ресурсів, господарства та соціальної інфраструктури Барвінківського району

Дана робота в деталях розкриває географічні закономірності, взаємозалежності між компонентами природи нашого краю, знання яких потрібні дія ефективного використання в економічному та соціальному житті барвнківчан. Мета роботи: проведення комплексного дослідження природних умов і ресурсів Барвінківщини, визначення рівня розвитку АПК, шляхів інтенсифікації виробництва сільськогосподарської продукції, окреслення заходів щодо раціонального використання, охорони та відновлення природних ресурсів. В процесі виконання робот було вирішено такі основні питання:

узагальнено відомості про фізико-географічне положення нашого краю;

досліджено причинно-наслідкові зв’язки геологічної будови та історії формування земної кори з розташуванням корисних копалин:

узагальнено результати метеорологічних спостережень,

обґрунтовано розподіл основних кліматотворчих чинників та параметрів, що складають радіаційний та тепловий баланс,

зроблено оцінку рівня забезпеченості водними ресурсами Барвінківщинн:

узагальнено результат досліджень впливу природних умов, діяльності людини на ґрунтоутворення та їх родючість;

проведено аналіз статистичних даних кількості, розташування та природного руху населення, виявлено демографічні проблеми в районі,

виявлено рівень розвитку АПК району, визначено шляхи інтенсифікації виробництва сільськогосподарської продукції.

Наукова новизна праці полягає в тому, що в ній вперше проведено комплексне Дослідження компонентів природи та сільськогосподарської діяльності населення Барвінківського району.

Результати досліджень, висновки праці можуть бути використані у гуртковій та позакласній краєзнавчій роботі, для викладання предметів природничого профілю в школах району, а також з метою практичного використання господарниками району.