Грузино-абхазький конфлікт: змінна природа (натура) миротворчої місії

Наукова новизна і актуальність роботи визначається тим, що в ній здійснена спроба розкрити і проаналізувати передумови і основні чинники грузино-абхазького конфлікту а також ролі російської миротворчої місії при вирішенні цього конфлікту:

Представники невизнаних державних утворень мають бути включені в переговорний Процес по питаннях миротворчих заходів і брати участь в створенні основ для майбутнього врегулювання конфлікту.

Необхідно надавати більше значення міжнародним гуманітарним нормам і законодавству з прав людини.

Слід досягти угоди про припинення бойових дій і запобігання використанню нерегулярних військ.

Необхідно розслідувати випадки загибелі і поранень цивільних осіб з тим, аби сприяти зростанню відповідальності та довгостроковому примиренню. Своєчасне розетідування необхідне для того, щоб в майбутньому можна було призвати до відповіді всіх, хто несе відповідальність за ці порушення.

Не дивлячись на деяке паління авторитету ООН останнім часом, важливо, аби операції з примусу до миру були санкціоновані Радою Безпеки ООН. Саму ООН необхідно реформувати (про що давно говорить навіть само керівництво цієї організації), зробити ефективнішою і авторитетнішою.