Готельне господарство Харківського регіону: проблеми та перспективи

Туризм є значним сектором економіки. Всі країни світу давно зацікавлені в його розвитку. В світовій економіці він вийшов на лідируючі позиції, конкуруючи лише з видобутком нафти.

Великий вплив з соціальної точки зору має туризм на регіони: завдяки розвитку туризму з’являється сотні тисяч робочих місць, розвиваються комунікаційні системи, підвищується культура та грамотність місцевого населення і т.д. А в ряді регіонів, віддалених від промислових і культурних центрів, тільки він один може виконувати дані функції.

Необхідною умовою розвитку туризму в Україні є ефективне функціонування готельної індустрії, що приносить близько 60% усіх доходів від туризму (приблизно 6-8% ВВП). Туристичні патоки безпосередньо залежать від стану готельного сектору, якості і ціни основних та додаткових готельних послуг.

На сьогодні розвиток індустрії готельного бізнесу як в Україні, так і в м. Харкові гальмується рядом зовнішніх та внутрішніх факторів. Наприклад, в місті-міліонері Харкові немає жодного п’ятизіркового готелю. Саме тому тема вивчення готельної інфраструктури міста, на думку автора, досить актуальна. Об’єкт дослідження — готельне господарство м. Харкова.

Предмет дослідження — географічні аспекти розвитку готельного господарства м. Харкова.

Для досягнення поставленої мети автор визначила наступні завдання:

  • вивчення теоретичних основ географії туризму, а також виділення головних понять, на яких базується дана робота, таких як «туристичні ресурси», «готельна інфраструктура» і ін.;
  • аналіз готельної інфраструктури Харківського регіону, з погляду можливості її використання для відпочинку і розвитку туризму;
  • визначення особливостей готельної інфраструктури Харківського регіону, факторів, які гальмують її розвиток.

В результаті аналізу було визначено, що сучасна готельна індустрія міста, не дивлячись на те, що воно є другим за розмірами в Україні, зовсім не відповідає ні світовим стандартам, і досить поступається основним туристичним регіонам країни. В роботі приведені статистичні дані щодо кількості готелів в Харкові, кількості в них місць, Фотографії номерів та перелік послуг. Готельна інфраструктура міста абсолютно не готова До проведення чемпіонату Європи з футболу в 2012 році. Хоча сьогодні в місті вже проводиться багато заходів і затверджені плани будівництва нових готелів.

Можна виділити основні недоліки готельної інфраструктури регіону:

  • відсутність готелю п’ятизіркового рівня комфорту, на який є попит;
  • високі ціни на готельні номери в готелях, які були збудовані ще в роки соціалістичної доби, відсутність в них необхідних нових технологій устрою номерів;
  • відсутність молодіжних готелів-гуртожиків з низьким сервісом і відповідними цінами, адже Харків місто студентів, і у ВНЗ Харкова навчаються багато студентів заочних відділень з різних регіонів країни;
  • невідповідність готелів міжнародним стандартам (тризіркові готелі України неможна рівняти з відповідними готелями Європи).

В свою чергу, готельні господарства Харкова стикається з проблемою низького заповнюваної. Повне завантаження готелів в основному відбувається за проведення в столиці різного роду офіційних, культурних і спортивних заходів. На жаль, трапляються не так часто. Тому, основним «постачальником» гостей для і  підприємств міста залишається в туризм, але і він знаходиться не на належу рівні і до нас як і раніше їде мало туристів. Отже харківському ринку готельних послуг ще далеко до загальноєвропейських норм готельного продукту і сервісу.

Можна припустити, що продуктивність праці в українському секторі готельних послуг протягом 10 років могла б досягти 60-65% ц рівня в передових готелях світу, вжити ряд заходів. Найперше треба змінити структуру галузі: мають з’явитися високо категорійні готелі у складі мережі і малі готелі сімейного типу. Зростання продуктивності праці стало би результатом більшого завантаження готелів (до 55-60%) та вдосконалення організації праці. Поліпшення показників з цих двох позицій дозволить підвищиш продуктивність праці з 16 до 50% середнього рівня передових готелів світу. Для реалізація наведених розрахунків вимагає конкретних дій з боку уряду. Йдеться про політику розвитку внутрішнього га іноземного туризму.

Важливу роль у розвитку галузі відіграватимуть можливості збільшення зайнятості. Середньооблікова чисельність працівників туристичних організацій, які пройшли ліцензування з кожним роком зростає. Галузь має великий потенціал щодо працевлаштування людей, що вивільняються внаслідок реструктурування інших галузей.

Тепер, в обставинах жорстокої конкуренції жоден готель не може функціонувати без сучасних інформаційних технологій (ІТ). Можливості автоматизації обслуговування набрали комплексного характеру, охоплюючи всі процеси функціонування готельного комплексу. Сьогодні українська готельна індустрія перебуває на етапі масштабного переходу до застосування автоматизованих інформаційних технологій  з управління готельними комплексами; 60% останніх вже впровадили у себе. Цей фактор є критично важливим для успішного розвитку бізнесу в ситуації гострої конкуренції. Найвідоміші фірми пропонують комплексні програмні засоби і після продажне обслуговування АІТ; серед них — «Галактика» та ін.

Отже, можна зробити висновок, що в даній роботі автор вивчила особливості функціонування туристської галузі і отельного господарства в світі; проаналізувала стан готельної інфраструктури Харківського регіону; охарактеризувала основні готелі міста Харкова; виробила рекомендації щодо покращенім ситуації у готельній індустрії області — тобто, виконала задачі, які були поставлені у вступі. Автор планує продовжити розпочаті дослідження.