Городища скіфської доби Харківщини

За своєю структурою робота поділяється на вступ, два розділи, висновки, а також додаток, який, виходячи і назви геми, просто необхідний.

Перший розділ присвячений загальній характеристиці городиш Харківщини скіфського часу.

В другому розділі мова йде про найбільш досліджене городище Харківської області Люботинське із акцентом на чорнометалургіиному ремеслі, яке є показовим в план простеження шляхів товарообмінних відносин із близькими та відділеними племенами та народами.

Об’єкт дослідження — чорнометалурпйне виробництво Люботинського городища предмет — безпосередні результати аналізів залізних виробів, які було оброблено до нашого часу і за якими буде можливо простежити і явні торгівельні відносини.

Хронологічні рамки дослідження охоплюють кінець VII ст. — III сі до н е. від появу Люботинського городища і до йото занепаду в III ст..

Територіальні межі дослідження стосуються безпосередньо вищезазначених центрі.

Мета дослідження роботи полягає у вивченні пам’яток гірничодобувної і чорномегалургійної справи на найпоказовішому в даному аспекті укріпленому поселенні Харківщини. Для досягнення ціп мети автор роботи ставить перед собою наступні задачі

1          Виділити та описати реманент майстрів-металургів, який використовувався ними впродовж всього описуємого періоду.

2          Зробити спробу простежити джерела сировини для виробництва.

3          Виділити імпортні вироби та, як наслідок, простежити торгівельні шляхи п близькими та віддаленими сусідами.