Голодомор на Золочівщині

Трагедія України спричинена голодомором набагато більша, ніж та, яку принесла остання війна. Це стверджують як українські так і зарубіжні дослідники «Мене завжди вражала те, що говорячи про великі трагедії нашого століття — Хіросіму та інші, люди ніколи не згадують про український голод,»- писав Мальком Маггерідж.

З’являються нові й нові дослідження голодомору ще страшніші ще ґрунтовніші. Потрібно знати правду про ті часи не тільки в загальних рисах, а й окремо, по кожному району, містечку, селу. Тому тема дослідження цієї роботи на мою думку, є актуальною.

Враховуючи актуальність геми дослідження, метою роботи с показ наявності факту голодомору на Золочівщині, організованого владою.

З урахуванням зазначеної мети завданням роботи є: Проаналізувати свідчення про голодомор на Золочівщині.

Показати взаємозв’язок свідчень про голодомор і державних документів, що стосуються подій 1932-33 років на Україні: Довести наявність голодомору на Золочівщині.

Проаналізувавши зібрані документи і свідчення вважаю, що науковою новизною цієї роботи с:

Віднайдення фактів свавілля            місцевої влади, результатом якої стало знищення населених пунктів с Олійники. Голе Поле, Протопопівка і Трясне. Аналіз матеріалів доводить: на Золочівщині цілеспрямовано знищувалось населення, що відмовлялось вступати до колгоспів.

  1. Наслідки голодомору дають про себе знати і сьогодні голод вплинув на ментальність, історичну пам’ять. вкоренив страх влади, пасивність, небажання відстоювати своє. Практичне значення одержаних результатів. Викладені висновки та пропозиції можуть використовуватися

У навчальному процесі — під час вивчення тем: «Колективізація та голодомор 1932- років на Україні.

В правозахисній діяльності при вирішення справ про реабілітацію реп Репресованих в 1929-1933 роках.

У науково-дослідницькій сфері — як матеріали для подальшого вивчення і розробки питань цієї теми.

Результати поданого до захисту наукового дослідження обговорювалися на уроках історії України, виховних та позакласних годинах в гімназії №1 смт. Золочів Харківської області, а також на районному конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт смт. Золочів. Робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури.