Голодомор 1932 — 1933 років в селі Новий Мерчик і його окрузі

Останнім часом в Україні спостерігається небувалий сплеск інтересу до голодомору 1932 — 1933 років. Дана тема на Україні упродовж понад століття залишалася закритою сторінкою історії.

В останні роки з’являється чимало публікацій, книг, статей, присвячених даній темі, але історія голодомору 1932 — 1933 років в селі новий Мерчик зовсім не вивчена. Тому є доцільним розглянути в даній роботі історію голодомору 1932 — 1933 років в селі Новий Мерчик, що на думку автора, буде кроком уперед у дослідженні голодомору на Україні, до того ж треба врахувати невивченість даної теми, тим більше, що ці події залишалися довгий час закритою сторінкою радянської історії. У цьому автор бачить актуальність і наукову новизну даної роботи.

Об’єктом даного дослідження є голодомор 1932 — 1933 років у селі Новий Мерчик і його окрузі (селищі Ков’яги, Сусідньому селі Олексашфівки Богодухівського району)

Предмет — історія появи та проходження голодомору у селі Новий Мерчик. Мета роботи полягає в комплексному вивченні питань появи та проходження голодомору 1932 — 1933 років у селі Новий Мерчик і його окрузі. У ході дослідження були поставлені наступні завдання:

прослідкувати появу і проходження голодомору на Валківщині;

провести аналіз статистичних даних чисельності населення Валківського району у 1932 — 1933 роки з «Каталогу сільрад»;

порівняти дані чисельності Валківського району з «Каталогу сільрад» з даними Харківського ЗАГСу;

зібрати усні свідчення старожилів села Новий Мерчик про роки голодомору 1932-1933 років;

провести аналіз голодомору в селі Новий Мерчик, ґрунтуючись на свідчення і документи;

порівняти становище села Новий Мерчик і селища Ков’яги в роки голодомору.

зібрати усні свідчення старожилів села Олександрівки про роки голодомору, та порівняти становище села з сусідніми, Ков’ягами та Новим Мерчиком

У першому розділі автор спочатку стисло досліджує появи голодомору на Україні. Далі, на основі об’єктивного аналізу архівних документів і різної літератури, Досліджує становище Валківщини в роки голодомору, зміну чисельності населення району в дані роки за «Каталогом сільрад» і даними Харківського ЗАГСу. У другому розділі автор зібрав свідчення жителів села новий Мерчик, які пережили страшний голодомор.

Третій розділ є порівнянням становища Нового Мерчика з сусіднім селищем Ков’яги в період 1932 — 1933 років.

У четвертому розділі ми досліджуємо голод у селі Олександрівка, про яке неодноразово чули від жителів Нового Мерчика.

Уході виконання роботи був зроблений висновок про те, що згубна політика радянської влади в аграрному секторі економіки Харківщини та країни в цілому, призвела до занепаду сільського виробництва в 30-х роках. Як і інші населені пункти Харківщини, Банківського району. Новий Мерчик, Ков’яги, Олександрівну не минув голодомор Більшовики, проводячи індустріалізацію, колективізацію, діяли на селі жорстокими методами , що привело до тяжких наслідків.

Час не стоїть на місці, крокуючи сторінками історії, ми знову спостерігаємо зміну влади, яка тягне за собою нововведення. Комуністична ж ідея, досягнувши великих висот, не змогла перебудуватися і запропонувати щось нове у 80-90-х роках. Не змогла вийти на новий виток свого розвитку. Відбувається криза, зміна влади і початок формування капіталістичної ідеології. Знову ми спостерігаємо нерозуміння у людей, небажання змін, прийняття нового світогляду.