Гідрологічна характеристика та екологічний стан річки Сіверський Донець

Сьогодні вода — один з основних природних ресурсів, що йоду споживає людство у тисячі разів більше, ніж нафти чи вугілля. Сіверський Донець — головна річка Харківської області. Це найбільша притока Дона і найбільш велика річка на сході України. Річка Сіверський Донець бере початок на схилах Середньоросійської височини на висоті 200м над рівнем моря. В Харківській області Сіверський Донець вступає біля с. Огурцово Вовчанського району. Основний напрямок річки Сіверський Донець — з півночі на південь — південний-схід.

Територія району характеризується своєрідним кліматичним режимом, який формується під впливом загальних та місцевих кліматоутворюючих факторів. Досить велика віддаленість від океану, великі рівнинні простори, змінюють характеристику повітряних мас. Досліджувальний район знаходиться під впливом повітряних мас, що приходять з Атлантики, Арктичного басейну або формуються над великими континентальними територіями Євразії.

Ґрунтовий покрив цього регіону досип, різноманітний. Найбільші площі представленні тут типовими чорноземами, а також є опідзолені ґрунти, які мають декілька видів.

Річка Сіверський Донець — найважливіший правобережний приток річки Дон. стальна площа басейну річки — 98,9 тис. км2 . Довжина річки складає 1053 км. Річка має Досить широку заплаву. Правий берег високий, крутий, порізаний глибокими ярами, де місцями оголюються корінні породи. Лівий берег — положистий, терасований. Долини терасовані. Русла річок помірно звивисті. Річки в межень сильно міліють, багато які місцями пересихають і перетворюються в рад роз’єднаних плесів.

Правобережні притоки: річки харківської системи (р.р. Харків, Лопань, Уди), р. Мжа. В області нараховується 583 озера. Всі вони річкового походження, мають витягнуту форму і невеликі глибини.

Озеро Лиман — найбільше в області. Озера області мають велике господарське значення. У басейні Сіверського Дінця в межах Харківської області побудовано 5 водосховищ, найбільші: Печенізьке, Червонооскільське, Краснопавлівське, які відіграють важливу роль і промислово-питному забезпеченні області водою. По території Харків області проходить канал Дніпро — Донбас довжиною біля 160км.

Водний режим басейну Сіверського Дінця визначається закономірносте внутрішньорічних змін основних складових водного балансу – опадів. Рівневий режим характеризується весняною повінню,стійкою меженню, що перериває, паводками і невеликим підйомом рівнів в осінньо-зимовий період.

Термічний режим більшості річок змінюється під впливом господарської діяльності людини. Цей вплив виражається скиданням промислових і побутових вод. В силу свого географічного положення і надзвичайно великого водоспоживання область зазнає гострі недолік у воді.

Головними джерелами забруднення стічних вод у басейні річки Сіверський Донець е міські очисні споруди стічних вод, вугільні шахти,промислові підприємства. У басейні Сіверського Дінця очисні споруди є головними джерелами скидів хімічних речовин та металів, які потрапляють у воду з точкових джерел. У технологічних процесах необхідно впроваджувати замкнений цикл водокористування. Перед скиданням у природні водойми забруднені промислові та комунальні стічні води піддають очищенню. Застосовують три методи очищення: механічний, фізико-хімічний га біологічний. Одним із шляхів вирішення проблеми дефіциту води є використання підземних вод. Інтенсифікація відбору підземних вод може викликати низку серйозних екологічних проблем,бо вони не тільки е корисною копалиною, але й важливим компонентом навколишнього середовища.