Генезис українських політичних партій на Наддніпрянщині у 1900-1907 рр.

З моменту заснування першої на Наддніпрянщині української національної партії пройшло багато років. Повністю змінилися умови політичного руху. Але вивчення діяльності українських партій початку XX століття г дуже актуальним до нинішнього часу збереглося протистояння лівих (марксистських) та правих (націоналістичних, націонал-радикальних) політичних сил. Витоки цих рухів (у формі серйозних політичних українських організацій та партій) були на кінці XIX — на початку XX століття. На деякі з сучасних українських політичних партій зберігають свій вплив ідеї тогочасних політичних діячів. Яскравий приклад: частково ідеологія політичних організацій ВО «Свобода» та «Патріот України» є відображенням ідей Миколи Міхновського. І це більше сучасних партій зберігають вплив соціалістичних ідей, а менша кількість — ідей марксизму, якими українська молодь захоплювалась ще на початку XIX століття.

Направленість і суперечності в українському політичному русі на початку XIX століття фактично визначили хід та деякі з результатів Української революції 1917-1920 рр. Політичні ідеї, сформовані на початку XX століття, не втрачали вплив на український рух на протязі майже всього XX століття. Саме тому історія політичного руху, формування українських політичних партій та основних ідейних напрямків потребує детального вивчення 5 урахуванням проблемних моментів. Ступінь розробленості тем, пов’язаних з українським політичним рухом слід характеризувати як високий (велика кількість узагальнюючих праць, монографій, присвячених окремим епізодам чи аспектам).

В той же час, деякі аспекти залишено поза увагою чи досліджено без урахування альтернативних точок зору чи проблемних моментів, які і потребують детального розгляду.

Наукова новішій роботи полягає в тому, то;

— на основі комплексного аналізу розглянуто процеси генезису, взаємовідносини та взаємини і вплив українських політичних партій соціалістичного та націоналістичного напрямків як двох окремих течій;

—   виділено причини відмови РУП від брошури «Самостійна Україна»;

— проаналізовано та обґрунтовано на основі конкретних програмних положень та дій членів партії визначення ідеології УПП;

— об’єктивно, без надання переваги позитивній та негативній характеристиці, аналізовано найбільш неоднозначний документ УНП «Десять заповідей»;

— виділено та охарактеризовано кожний періоди в ідейній направленості Української Народної партії;

-на основі наявних, але лише віддалено відтворюючих створення та діяльність Українських політичних партій початку XX століття картографічних матеріалів та на основі найновітніших даних з історії українського політичного руху розроблено власний варіант Карти «Створення та діяльність українських політичних партій па Наддніпрянщині у 1900-1907 рр. (соціалістичний та націоналістичний напрямки).