Формування здорового способу життя учнівської молоді

Актуальність даної теми викликана загальновідомою темою здоров’я, яка характерна для учнівської молоді в тому числі. Виокремлюючи істотні риси молоді, дослідники

визначають, що молодь найбільш здорова, фізично активна частина суспільства, здібна до активної творчої праці. Виходячи з цього, молодь поряд з іншими виконує такі важливі для суспільства функції, як відтворювання «народження га виховання дітей», та інноваційна бо саме молоді характерна активна творча діяльність.

Разом з цим, дослідження останніх років виявляють тенденцію погіршення здоров я підростаючого покоління, що безумовно відображається на відтворювальні функції, а також ускладнює процеси соціалізації, активного, повноцінного включення молоді в професійну та трудову діяльність. Тобто вочевидь, що стан здоров’я напряму пов’язаний з активністю в суспільстві. Таким чином, здоров’я можна вважати серйозною соціальною проблемою, яку необхідно не тільки вивчати і констатувати, а активно займатись пошуками її вирішення.

Напрямок роботи: вивчити тенденції стану здоров’я учнівської молоді на прикладі старшокласників міста Дергачі та їх взаємозв’язок з процесами соціалізації, виявити, чи є здоров’я важливим фактором, що має вплив на процес ефективного навчання.

Задачі роботи:

  • проаналізувати основні теоретичні підходи до визначення категорії «здоров’я»; визначити тенденції в стані здоров’я молоді на базі даних соціологічних досліджень
  • виявити чинник, який має вплив на стан здоров’я молоді;
  • сформулювати пропозиції до вирішення проблем учнівської молоді якомога ефективного навчання та подальшої професійно-трудової діяльності.