Формування ринкової інфраструктури в Україні в роки НЕПу (1921-1928 рр.)

Актуальність:

В сучасних умовах реформування економної системи незалежної України важливе значення набуває звернення до історичного досвіду господарських реформ. В світі накопичений величезний досвід економічних перетворень вивчення узагальнення якого дуже важливо для вирішення сучасних проблем переходу нашої країни до ринкової економіки.

Мета дослідження:

Визначена з урахуванням актуальності обраної теми та рівня наукової розробки і полягає у вивченні історії формування інфраструктури ринку в Україні в роки нової економічної політики і функціонування її важливих складових. Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань: — на основі сучасного об’єктивного висвітлення історичного досвіду функціонування та трансформації народного господарства країни.

Висновок:

Ринкова система — складний продукт цивілізації. А феномен НЕПУ у злиденній Радянській країні 20-х років полягає саме у драматичних пошуках і спробах створити саморегулюючу ринкову систему як основу для майбутнього ладу «цивілізованих кооперативів».