Фізичне виховання та спорт, як чинники формування стану здоров’я учнівської молоді

У системі людських цінностей і пріоритетів одне з найважливіших місць займає здоров’я людини. Серед чинників його формування значне місце належить фізичному вихованню і спорту. Достану здоров’я учнівської молоді в суспільстві в останній час привернута велика увага, через смертні випадки на уроках фізкультури в тому числі.

В роботі були розглянуті визначні соціальні функції фізичної культури і спорту, серед яких особлива увага прицілена оздоровчій функції. Був величезний досвід впровадження вітчизняних і зарубіжних національних програм, направлених на збереження здоров’я.

Шляхом спостереження були досліджені умови і обставини розвитку і формування стану здоров’я, в навчальному закладі, мікрорайоні. Соціальне опитування школярів показало, що інтерес до фізичної культури і спорту, викликані, як успіхами українських спортсменів так і популяризацією найбільших спортивних змагань засобами ЗМІ, носить здебільшого споглядальний характер. Великого напливу до спортивних секцій, танцювальних гуртків, фітнес клубів не спостерігається також через складну економічну ситуацію. Тільки державна підтримка і фінансування здатні змінити ситуацію на краще, адже фізкультура і спорт залишаються одним із найбільш дієвих і водночас дешевих засобів зміцнення здоров’я.