Фактичні шлюбні відносини

Сім’я — один з найдавніших соціальних інститутів. Як і змінюється зі зміною суспільства; змінюються норми, цінності шлюбно-сімейних відносин. Стрімко зростає відсоток незарегістрованих шлюбів, це явище не нове і існувало протягом всієї історії, сьогодні факт більший інтерес психологів, соціологів, юристів. Особливості законодавчого регулювання фактичних шлюбних відносин на нового Сімейного кодексу України, який у деяких питаннях подружжя до законного. Це викликало ілюзію повної з перебувають у фактичних шлюбних відносинах. Проте, на п колізії, оскільки, зробивши спробу захистити певні права законодавець не узгодив ці новели з іншими нормами.

Аналіз існуючої літератури та нормативної бази проведення узагальнюючого дослідженій явища фактичних детального розгляду окремих аспектів проблеми, які залишаю Отже, метою даної роботи є дослідження найбільш д форми законодавчого регулювання фактичних шлюбних відносин практичних рекомендацій щодо захисту прав фактичного подружжя на даний момент.