Екскурсія до геологічної пам’ятки природи Смирнівського родовища вапняку

Дане дослідження присвячене розробці краєзнавчої геологічної екскурсії до геологічної пам’ятки Харківщини Смирнівського родовища вапняку, яке знаходився в Лозівському районі Харківської області. Розробка таких маршрутів є актуальною, бо відвідування геологічних пам’яток може бути використана для реалізації освітніх потреб учнів і молоді.

Сучасні шкільні програми з географії припускають залучення краєзнавчого матеріалу. Краєзнавчий принцип дозволяє учням одержати конкретні знання про природу свого краю, розширити світогляд і зримо, на доступних прикладах, засвоїти цілий комплекс теоретичних знань. Однак вивчення питань геології й геоморфології викликає в учнів деякі труднощі. Тут на допомогу і повинні прийти краєзнавчі геологічні екскурсії.

Геологічні екскурсії цінні тим, що дають конкретне уявлення про процеси, явища, бо вивчати які тільки теоретично неможливо. Екскурсії, як польова форма роботи, дають можливість безпосереднього спілкування учнів із природою, придбання практичних умінь і навичок спостереження на місцевості природних явищ і процесів, піднімають питання проблем екотопі.

Важлива особливість таких екскурсій — комплексність виконуваних у їхньому ході краєзнавчих спостережень, ці екскурсії мають головним завданням послідовне, систематичне й по можливості, найбільш повне вивчення географічних і геологічних явищ, процесів і створених ними об’єктів.

Необхідно відзначити, що вже кілька років під час проведення геологічних екскурсій, краєзнавчих експедицій і профільних таборів з гуртківцями обласної станції юних туристів використовуються детальні описи екскурсій в Ізюмському районі Харківської області, що містяться в навчальному посібнику «Методика проведення геолого-географічних екскурсій» М В. Космачова, В Г Космачов, Харківський державний університет їм. А.М. Горького. 1991р. Цей посібник містить повну інформацію з методики підготовки і проведення екскурсій, розробці маршрутів. Дано рекомендації з ведення польових геологічних спостережень і їхньої документації. Описано природоохоронні заходи й питання безпеки.

Нами було розроблено кілька таких маршрутів:

  1. Шебелінське родовите природного газу (Балаклійський район Харківської області)
  2. Ноноселівське родовище скляних пісків (Нововодолазький район Харківської області).
  3. Гора Кремінець геологічна пам’ятка Харківщини (Ізюмський район Харківської області)
  4. Смирнівське родовище вапняків (Лозівськии район Харківської області)

Маршрути розраховані на учнів 6-11 класів загальноосвітніх навчальних закладі, гуртків  позашкільних закладів.

Як об’єкт для проведення геологічної екскурсії нами була обрана геологічна пам’ятка природи — Смирнівське родовище вапняків, розташоване в Лозівському районі Харківської області.

Геологічні памятки це відслонення гірських порід, форми земної поверхні, що найбільше виразно ілюструють геологічну будову земної кори га природні процеси, що протікають протягом всієї історії її розвитку. Вони мають особливу наукову, нерідко культурно-естетичну цінність охороняються державою з метою збереження їх для майбутніх поколінь Ці пам’ятки природи при руйнуванні не можуть бути відновлені, і тому вимагають самого уваленого та дбайливого відношення.

На наш погляд, обраний для проведення екскурсії район, характеризується сприятливими умовами для спостереження екзогенних геологічних процесів і цікавих геоморфологічних об’єктів. У точках спостереження є відслонення гірських порід, які характеризують вік і умови утворення порід і пов’язаних з ними форм рельєфу Харківської області. Дана розробка може бути корисна для школярів, вихованців геологічних, географічних гуртків, усіх, хто цікавиться питаннями краєзнавства.