Екологічна ситуація Черновонозаводського району, причини і наслідки

Актуальність теми. «Здорові діти — здорова нація» все частіше ми чуємо цей вислів  на думку спадають — антиалкогольна і антинікотинова пропаганда заняття фізичною культурою і спортом, ведення здорового способу життя піклування батьків про здоров’я своїх дітей державні заклади з охорони здоров’я медичне обслуговування і забезпечення людей медичними засобами. На мою думку ці заходи для покращення здоров’я людей, збереження наші не зможе зберегти українців від збільшення кількості хворих, поширення спадкових захворінь. зменшення народжуваності та збільшення смертності, а це вимиранням і біологічно-генетичною деградацією народу України в цілому. Розум виділив людину із тваринного снігу і надав йому велику могучість. Людина протягом віків намагалась не пристосуватися до природного середовища, а зробиш його зручним до свого існування. Тепер ми тільки починемо розуміти , що всяка діяльність людини впливає на оточуюче середовище і особливо на живі істоти в тому числі і на саму людину. Всебічне вивчення взаємовідносин людства з навколишнім середовищем призвели до розуміння здоров’я — це не тільки відсутність хвороб, але і фізичний , психологічний і соціальний добробут. Здоров’я — це капітал, який надасться нам природою не тільки від народження, але й умови в яких ми живемо.»

Мста небоги. Визначити ступінь забруднення господарською діяльністю в районі. Основа і виливу оточуючої середи на здоров’я дітей і мешканців району, виявити найнебезпечніші вили транспорту і транспортні магістраті, об’єкти промисловості різного рангу що впливають на забруднення. оцінити стан життєвих умов в районі. Основа і на проспекті Гагаріна на основі зібраної інформації і анкетування.

Для досягнення цієї мети необхідно вирішити наступні задачі:

  • визначити об’єкти господарської діяльності, які впливають найбільше впливають па забруднення в районі,
  • проаналізувати, як впливає на організм людини теперішній стан навколишнього середовища,
  • провести опитування мешканців району про їх ставлення до забруднення оточуючого середовища і чинників, які на це впливають,
  • визначиш найбільш забруднені ділянки і промислові об’єкти,
  • пропонування заходів, що можуть, вплинути на покращення геоекоіогічічной ситуації в районі Основи і на проспекті Гагаріна.

Наукова новизна роботи поля гаї у комплексному визначенні теперішнього екологічного стану в районів на здоров’я людей оточуючої середи; запропонуванні комплексних методів, що о поліпшення навколишнього середовища за допомогою зелених насаджень нових парків скверів, встановленні адміністративних заходів, щодо об’єктів які забруднюють довкілля.