Дослідження питної води Золочівського району: проблеми та перспективи

Якість питної води — сьогодні актуальна проблема не тільки в Україні, але й  всьому світі. Чималу занепокоєність вітчизняних фахівців викликає стан інфраструктури водопостачання, особливо критичний він у сільській місцевості. Для вивчення даного питання в Золочівському районі, мною і була обрана тема: «Дослідження питної води Золочівського району: проблеми та перспективи».

Мета робота — вивчити та узагальнити стан водопостачання в районі, матеріали проведених аналізів питної води, виявити джерела забруднення та намітити заходи по поліпшенню екологічного стану водних об’єктів району. Такі дані потрібні для розроблення комплексу економічних і соціальних заходів, спрямованих на покращення якості води, організації централізованого водопостачання в населених пунктах району, інформування населення, для ведення природоохоронної роботи. Це дасть змогу реально поліпшити стан здоров’я людей, знизити захворюваність серед дорослих і дітей.

У роботі 3 розділи. В розділі і «Гідрографічна характеристика території Золочівського району» наведені дані гідрологічних спостережень, географічне положення району, характер рельєфу, Ґрунтовий та рослинний покрив.

В розділі 2 « Вода і водопостачання» визначені джерела і типи водопостачання (централізоване і децентралізоване), фізичні властивості води (показники забруднення води).

В розділі 3 «якість питної води в Золочівському районі» розкрито санітарно-гігієнічні вимоги до питної води, вплив несприятливих антропогенних процесів на якість води (незадовільний стан каналізаційних систем, викиди промислових підприємств, стоки з тваринницьких ферм застосування отрутохімікатів у сільському господарстві, звалища твердих побутових відходів, застарілі залізні конструкції водогонів),поточний нагляд за водопостачанням (лабораторний контроль якості води в колодязях і водогонах здійсни» районна СЕС, наведені дані досліджень проб питної води та порівняльний аналіз за дм роки) показники якості питної води в районі та їх вплив на стан здоров’я населення (наведені результати досліджень, зазначений середній показник по району по вмісту нітратів у колодязях, наведено факт спалаху інфекції в результаті споживання неякісної води, визначені найякісніші джерела питної води).

Підсумок роботи наведено у висновку де намічено заходи, виконання яких дасть можливість покращити якість питної води , яка являється основою збереження здоров я населення Золочівського району.