Дослідження і систематизація історичних архітектурно — скульптурних пам’яток м. Лозова Харківської області

Науково-дослідна робота присвячена дослідженню та систематизації історичних архітектурно-скульптурних пам’яток м. Лозова.

В роботі здійснена спроба систематизувати фото матеріали, скласти характеристики та короткі довідки історичних архітектурно-скульптурних пам’яток м. Лозова. Використовуючи краєзнавчій, музейний та архівний матеріал нами було розроблено путівник «Історичні архітектурно-скульптурні пам’ятки м. Лозова»

Робота мас цінність в тому, що напрацьований матеріал ми рекомендуємо використовувати в загальноосвітніх навчальних закладах під час проведення виховних годин, уроків історії та краєзнавства А також путівник може бути використаний для проведення екскурсій як для школярів так і для гостей міста, історичних архітектурно – скульптурних пам’яток м. Лозова.