Дослідження екосистеми Пристінських плавнів

Робота «Дослідження екосистеми Пристінських плавнів» має на меті продовжити дослідження Оскільського природного коридору, який входить до об’єкта дослідження, які проводяться четвертий рік разом з Україно-американським центр охорони природи).

В ході роботи проведено спостереження за сучасним станом Пристінських плавня ретельно вивчено їх екосистему, зроблено наступні висновки:

Оскільський природний коридор в межах Куп’янського району зазнає сильного антропогенного навантаження: розорано 12% території району, викидами промислових підприємств забруднена 1/3 частина району, низький рівень комунальної інфраструктури населених пунктів призводить до забруднення поверхневих водойм, розвиток транспортної мережі призводить до забруднення смуг відводу шляхів важкими металами.

Значний вплив на формування екологічного стану Куп’янського району мають дні фактори: еродовано 47% ґрунтового шару району, зсувна активність призводить зміни рельєфу, західний перенос повітря призводить до розповсюдження викидів промисловості на всю східну частину району.

Згідно «Програми формування національної екологічної мережі в Харківській на 2002-2015 рр.», на території Харківської області формуються елементи зональної екологічної мережі. Одним з яких є Оскільський природний коридор, що об’єкти природно-заповідного фонду Дворічанського, Куп’янського та Клоівського районів (30 об’єктів природно-заповідного фонду у тому числі й Пристінські плавні). Автор в роботі обґрунтував створення регіонального ландшафтного парку «Оскіл».