Доля жителів на фоні реалізації нацистського режиму

Майже 68 років відокремлює нас віл початку Великої Вітчизняної війни. Невиправдано мало уваги приділяється в наш час вивченню подій тих далеких часів. Про визначні стратегічні операції, провідних осіб написано сотні наукових і публіцистичних досліджень. Доля простих людей, які проживали в умовах німецько-фашистської окупації страждали віл неї. Такими людьми були остарбайтери, але зараз половина молоді навіть не шаг цього терміну. А люди, що жили ще за часів СРСР дивляться на них крізь призму радянського комуністичного світогляду. Тому, метою даної робота є збір га аналіз жителів Сахновіцинського району, що були вивезені на примусові роботи до Німеччини.

З приходом німецько-фашистських загарбників на територію Сахновщинського району був встановлений жорстокий окупаційний режим.

Винищуючи слов’янське населення, нацисти прагнули розчистити життєвий простір для арійської раси, а слов’ян примусити працювати на себе. Тому німці налагодили вивезення мирного населення до Німеччини. Це підтверджують свідчення М.Д. Пічки, Вовк Катерини Олександрівни, Ушкової Любов Миколаївни. Пилипенко Ганни Михайлівни ще постраждали від політики цього окупаційного режиму Всього з району за роки війни вивезли 466 юнаків ті дівчат. Повернулося близько третини.

Робота складається із трьох частин: вступу, основної части та висновків. У вступній частині поставлена мета: висвітлити долю остарбайтерів і порівняти умови їх життя пращ на заводах і V господарів. Поставлена гіпотеза: «Чи дійсно українські остарбайтери були на положенні рабів у Німеччині? Чи дійсно вони були «воротами радянського народу», як їх називали. Чи варте надане матеріальне відшкодування тих моральних і фізичних збитків, яких вони зазнали у Німеччині?

Основна частина складається з 5 розділів, у яких досліджена доля остарбайтерів межах впровадження нацистського окупаційного режиму.

У висновку підведемо підсумок проведеної роботи, наслідком якої с узагальнення і порівняння умов житті остарбайтерів на виробництві і на приватних господарствах Дане дослідженні підтверджує гіпотезу про рабське становище остарбайтерів у Німеччині Висвітлено хибність ставлення радянської влади до цих людей. Більшість з них визнало що матеріальне відшкодування не відповідає тим моральним і матеріальним збиткам, яких вони зазнали під час війни.

Наукова новизна полягає у тому, що інформація зібрана у роботі, раніше не публікувалася * < лит і ґрунтовній роботі Вперше було проведено порівняльну характеристику становиш працівників на заводах і в сім’ях існує дуже мало літератури, що стосується питання остарбайтерів. До топ ж після розпаду СРСР і зміни влади, змінилося тлумачення історії. У моїй роботі висвітлена ця зміна, стосовно остарбайтерів.

Матеріали зібрані у дослідженні, можна використовувати дія розширення навчальної програми з історії України в 11 класі, використовуватись, як базові свідчення на уроках по темі «Наш край у роки Великої Вітчизняної війни». Дана робота може бути суттєві доповненням до курсу Харківщинознавства у 9-х класах при вивченні теми «Велика Вітчизняна війна».. Зібрані свідчення доповнять інформаційну базу районного краєзнавчої музею.

Згадуючи про війну найперше говорять про безпосередніх учасників бойових дій. Звісно перемогу принесли вони. Але заручниками війни були і мирні жителі, долю яки1 вона зламала Тож не слід забувати і іч. Я пропоную внести тему «Остарбайтери» обов’язкового вивчення в курс історії України в 11 класах.