Діяльність місцевих органів влади з питань соціального розвитку Харкова в 20-іі роки XX ст.

У сучасних умовах розбудови суверенної незалежної України важливого значення набуває проблема діяльності місцевих органів влади, оскільки конституція України закріплює право громадян самостійно вирішувати питання місцевого значення через органи місцевого самоврядування.

У цьому контексті інтерес викликає період 20-х років XX століття — час запровадження нової економічної політики, коли місцеві ради набули певної самостійності у розв’язанні не лише економічних, а й соціальних питань.

У ході наукового пошуку встановлено, що діяльність міської Ради Харкова означеного періоду щодо реформування соціальної сфери мала позитивне значення. Гак, з метою ліквідації безробіття в м. Харкові організовувались громадські роботи, запроваджувалась змінність на діючих підприємствах, стимулювався розвиток кустарно — решеничої промисловості, відкривались безкоштовні їдальні. Широко практикувалось навчання і перекваліфікація безробітних з метою працевлаштування на підприємствах, де бракувало фахівців відповідних спеціальностей.

Виявлено, що одним з напрямів діяльності міської Ради Харкова було упорядкування і розвиток комунального господарства, упорядкування території міста відбудова існуючих і спорудження нових комунальних об’єктів і соціального житла.

Доведено, що завдяки проведеним заходам з боку місцевих органів влади вдалось частково подолати житлову кризу й значно знизити рівень безробіття на Харківщині в досліджуваний період.