Діяльність Багалія в Харкові

У 2007 році українська громадськість широко відзначила 150 років з дня народження видатного науковця, громадського діяча, одного з найяскравіших постатей української історичної науки, автора більш ніж 350 наукових робіт, Дмитра Івановича Баталія (1857 — 1932). Все свої життя вчений присвятив дослідженню історії України, та Слобожанщини зокрема, і на сьогоднішній день багато з його творів с досить актуальними Саме тому сьогодні детальне вивчення життя, суспільно-політичної діяльності та наукового спадку Д.І. Багалія є край важливим і відповідальним завданням.

При розгляданні наукових поглядів на історію України важливими с такі праці Д.І. Багалія. як «Русская история» та «Лекции по русской истории», де вчений особливу увагу приділяє виствітленню власних наукових концепцій. Характеристика основної наукової проблематики вченого міститься у таких дослідженнях, як «Історія Слобідської України», «Колонизация Новороссийского края и первые шаги его по пути культуры (Исторический этюд)», «Археологическая карта Харьковской губернии с объяснительными текстами», «История Харькова за 250 лет его существования», «Займанщина в Левобережной Украине XVII — XVIII ст.». При дослідженні наукового спадку вченого, особливу увагу привертає до себе стаття Д.І. Багалія «Академік МС Грушевський і його місце в українській історіографії», в якій вчений висвітлює свої погляди в тому числі на загальний історичний процес в Україні.

Період життя Дмитра Іванович Багалія у місті Харкові з січня 1883 по лютий 1917 років був поворотним в формуванні його як вченого, так і громадського діяча. Д.І. Багалій займав активну позицію в громадському та політичному житті міста. Великим шансом для здійснення задумів щодо демократизації політичного та громадського життя у місті було обрання Д.І. Багалія міським головою Харкова Та багато цих планів було зірвано Лютневими подіями 1917 р.

Період життя Д.І. Багалія у радянський період виявився досить складним для нього і як Для громадського і політичного діяча, і як для вченого. Частковий відхід від суспільно- політичної діяльності у 1917 р був повністю компенсований подіями 1918-1920 рр„ коли Дослідника підхопила хвиля зросту української національної самосвідомості.

Ствердження права українського народу на свою власну історію та культуру було смислом та основним змістом всій багатогранної наукової та суспільної діяльності Д.І. Багалія Сам вчений та його сучасники називали Д.І Багалія істориком-обласником Якщо розуміти під обласничеством поглиблене вивчення та висвітлення регіональної історії. Такий підхід до вивчення історії України об’єктивно протистояв, великодержавній схемі офіційної історіографії.

Аналіз наукової діяльності Д.І. Багалія свідчить, що як вчений, Д.І Багалій прагнув розібратись у подіях, які відбувались навколо нього.

Основними темами досліджень у радянський період залишається історія Давньоруської держави. її культури, а також дослідження революційних рухів в Україні у XIX ст., зокрема декабристського руху У радянський період Д.І Багалій поглибив зроблені ним у дожовтневі роки об’єктивні висновки по ряду найважливіших проблем історії Давньоруської держави. Значну увагу вчений приділяв вивченню суспільно-політичних поглядів та діяльності Г.С. Сковороди та Т.Г. Шевченко.