Дитячі та молодіжні громадські організації в Україні

Незалежна Україна знаходиться на шляху становлення сучасної демократичної держави.

Основу громадянського суспільства становлять об’єднання громадян (політичні партії та громадські організації), які задовольняють політичні, економічні, соціальні, культурні та інші інтереси.

Конституція України закріплює право громадян України на об’єднання в політичні партії та громадські організації.

Актуальність роботи — необхідність виховання молоді як рушійної сили демократичних процесів.

Мета роботи — сприяти розвитку демократичних інститутів а саме — молодіжних та дитячих організацій.

Новизна роботи — на сьогоднішній день немає досліджень з цієї теми.

Завдання:

  • вивчити сучасне Українське законодавство;
  • розробити поради щодо вдосконалення сучасною українського законодавства;
  • розробити поради своїм одноліткам з питання створення та організації діяльності молодіжних та дитячих організацій;

В подальшому, необхідна робота над розробкою підзаконних нормативно — правових актів, які б регулювали порядок створення та діяльності громадських організацій.